Hvordan påvirkes du som B2B-virksomhed af producentansvaret for emballage? Og hvordan forbedres eller udskiftes erhvervsemballagen uden at gå på kompromis med produkternes sikkerhed?

VANA – Dansk emballageansvar og FORCE Technology er gået sammen om en webinarrække, der sætter fokus på producentansvaret for emballage og dine muligheder for at træffe mere miljøvenlige designvalg, uden at du skal gå på kompromis med produktet eller forbrugerens sikkerhed. Webinarerne giver dig mere viden om rammerne generelt, ansvaret, materiale- og emballagemuligheder, miljøgraduering, den økonomiske sammenhæng mellem design- og materialevalg samt udvikling og test af emballagen. 

Producentansvar for emballage

Fra 1. juli 2025 indføres det udvidede producentansvar på alt emballage i Danmark. Lovgivningen er ikke endeligt udformet, men det overordnede formål er først og fremmest at begrænse affaldsmængderne fra emballagerne, samt at give de omfattede producenter et økonomisk incitament til at designe emballage, der kan indgå i en cirkulær økonomi. Løsningerne kan bestå i at reducere materialeforbrug, gentænkte materialevalg, benytte genbrugsmaterialer og/eller at designe emballager, der nemmere kan sorteres og enten genbruges eller genanvendes. 

Hvad ændrer sig i forhold til erhvervsaffald, og hvad kommer det til at betyde?

Når producentansvaret træder i kraft, vil både husholdnings- og erhvervsaffald være omfattet. Det betyder, at roller og ansvar vil ændre sig i forhold til i dag.

Overordnet giver webinaret viden om:

  • B2B-emballager
  • Ordningen for erhvervsaffald
  • Ændring i ansvar- og rollefordeling
  • Optimering af emballage
  • Test af emballageløsninger

Du får indsigt i, hvordan B2B-emballage forventes at blive omfattet af producentansvaret. Vi belyser, hvilken betydning det kommer til at have i praksis for producenten, virksomheden hvor emballagen bliver til affald og affaldsindsamleren. Desuden gennemgår vi, hvilken rolle den kollektive ordning spiller i erhvervsaffaldsordningen.

Webinaret vil derudover give input til, hvad du som virksomhed bør overveje i arbejdet med at nedbringe brugen af emballage, eller i ønsket om mere miljøvenlig emballage. Hvordan kan du fx sikre, at en ny emballage er tilstrækkelig?

Målgruppe for webinaret

Webinaret henvender sig primært til dig, som gerne vil opnå en større forståelse for hvordan B2B-emballager er omfattet af producentansvaret, samt en generel forståelse af, hvordan selve erhvervsaffaldsordningen fungerer i praksis.

Samtidig henvender det sig til dig, der ønsker at forbedre eller optimere din B2B-emballage i overensstemmelse med producentansvaret, og som vil forstå den økonomiske og miljømæssige effekt af lovgivningen.

Praktisk information om dagen

Dato: Fredag d. 8. december 2023 
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.00 
Sted: Online via Microsoft Teams 
Deadline for tilmelding: Torsdag d. 7. december 2023

Du modtager et deltagerlink efter din tilmelding.  

Vi afholder webinaret på dansk, men hvis du er interesseret i et lignende webinar på engelsk, så send en mail til cbkr@forcetechnology.com

Tilmeld dig webinaret

Du tilmelder dig webinaret ved at udfylde og indsende nedenstående formular.

Webinaret afholdes sammen med VANA – Dansk emballageansvar.