Havde du ikke mulighed for at deltage i januar? Så gentager vi succesen og afholder samme masterclass om de nye krav til udstyrsstyring i FSSC 22000 V.6 i Århus.

De nye krav skal sikre, at hygiejnisk design overvejes i forbindelse med indkøb af nyt udstyr og ændringer af eksisterende. Hygiejnisk design er afgørende for at minimere risikoen for mikrobiologisk, kemisk og fysisk kontaminering af fødevarer, og ved at overholde basale principper kan fødevaresikkerheden forbedres betydeligt.

Dokumenteret indkøbsspecifikation

FSSC kræver, at fødevareproducenter fremover har en dokumenteret indkøbsspecifikation, der adresserer hygiejnisk design, gældende lov- og kundekrav og den tilsigtede brug af udstyret samt vurderer mulig effekt på de eksisterende systemer. Udstyrsleverandøren skal på sin side fremlægge dokumentation for, at de lever op til indkøbsspecifikationen (URS) før det indkøbte installeres. 

Der er tale om betydelige skærpede krav, som alle aktører skal lære at leve op til på en god måde. FSSC nævner selv, at essentiel viden om hygiejnisk design og risikominimering kan opnås hos EHEDG - European Hygienic Engineering and Design Group.

Certificering i FSSC 22000 og risikostyring inden for hygiejnisk design

Hos FORCE Technology certificerer vi virksomheder i FSSC 22000, og vi er samtidig tæt involveret i EHEDG’s arbejde omkring risikostyring inden for hygiejnisk design. Vi har sammen med EHEDG Danmark taget initiativ til at samle en kreds af fødevareproducenter for, at vi i fællesskab kan blive mere vidende på opfyldelse af de nye krav i FSSC 22000.

Udgangspunktet er en systematisk tilgang (gerne topledelsesforankret), som skal sikre vurdering af de relevante risici, der er forbundet med at indkøbe nyt udstyr og anvende dette i en eksisterende proces samt vurdering af mulige konsekvenser både med hensyn til økonomi og mulig skade på virksomhedens brand og troværdighed.

Vi benytter vores egen dybe viden på området blandet med ekstrakt fra EHEDG’s White Paper om GFSI’s frivillige kravs sæt JI og JII, EHEDG Guideline Doc. 34 (viser anvendelse af V-modellen til understøttelse af processen) og den endnu ikke publicerede Guideline Doc. 58 om Hygienic Design Risk Management. 

Udbyttet er adgang til værktøjer, som det er muligt at tilpasse og anvende i egen virksomhed samt sparring med højt profilerede eksperter inden for et bredt område. Vi inviterer de eksterne eksperter, der er behov for. 

Tilmelding til masterclass 

Nedenfor kan du tilmelde dig vores masterclass ved at udfylde formularen.