Hvordan bruger vi ressourcerne bedst muligt, og hvad betyder producentansvaret for emballage for brugen af engangsemballage og valget af materialer?

VANA – Dansk emballageansvar og FORCE Technology er gået sammen om en webinarrække, der sætter fokus på producentansvaret for emballage og dine muligheder for at træffe mere miljøvenlige designvalg, uden at du skal gå på kompromis med produktet eller forbrugerens sikkerhed.

Webinarerne giver dig mere viden om rammerne generelt, ansvaret, materiale- og emballagemuligheder, miljøgraduering, den økonomiske sammenhæng mellem design- og materialevalg samt udvikling og test af emballagen.

Producentansvar for emballage

Fra 1. juli 2025 indføres det udvidede producentansvar på alt emballage i Danmark. Lovgivningen er ikke endeligt udformet, men det overordnede formål er først og fremmest at begrænse affaldsmængderne fra emballagerne, samt at give de omfattede producenter et økonomisk incitament til at designe emballage, der kan indgå i en cirkulær økonomi.

Løsningerne kan bestå i at reducere materialeforbrug, gentænkte materialevalg, benytte genbrugsmaterialer og/eller at designe emballager, der nemmere kan sorteres og enten genbruges eller genanvendes.

Hvordan passer engangsemballage ind i en cirkulær økonomi – og hvad kan vi gøre, for at bruge vores ressourcer bedst muligt?

Vi lever i en tid, hvor convenience bliver mere og mere udbredt – og det gør engangsemballagerne også. Men vi drukner i affald, og vores virgine ressourcer er knappe. Derfor skal vi bruge vores ressourcer klogere, end vi gør i dag. Det betyder bl.a., at vi skal designe vores emballager, så de ressourcer, der benyttes til emballage, kan genanvendes og indgå i nye produkter (eller emballager) som et sekundært råvaremateriale.

Overordnet giver webinaret viden om:

  • Emballage i en cirkulær økonomi
  • Emballagetyper og materialer
  • EU-perspektiv

Vi stiller skarpt på, hvilke kriterier der har betydning for selve genanvendelseskvaliteten af de forskellige materialetyper. Her hører du om, hvilke parametre der arbejdes hen imod i forbindelse med implementeringen af producentansvaret i Danmark. Både den primære, sekundære og tertiære emballage bliver omtalt, da alle tre typer skal indtænkes i relation til producentansvaret. Herudover ser vi på, hvad vores nabolande gør, og hvad der sker på EU-niveau.

Målgruppe for webinaret

Webinaret henvender sig primært til dig, der gerne vil opnå en større forståelse for betydningen af producentansvaret for emballage, og hvad det betyder for engangsemballage. Derudover er webinaret for dig, der søger viden om, hvordan emballage kan indgå i en cirkulær økonomi – også i et europæisk perspektiv.

Praktisk information om dagen

Dato: Onsdag d. 28. februar 2024 
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.00 
Sted: Online via Microsoft Teams 
Deadline for tilmelding: Tirsdag d. 27. februar 2024

Du modtager et deltagerlink efter din tilmelding.  

Vi afholder webinaret på dansk, men hvis du er interesseret i et lignende webinar på engelsk, så send en mail til cbkr@forcetechnology.com

Tilmeld dig webinaret

Du tilmelder dig webinaret ved at udfylde og indsende nedenstående formular.

Webinaret afholdes sammen med VANA - Dansk emballageansvar.