Hvornår er genbrugsemballage det rigtige valg - og hvilke økonomiske, miljømæssige og praktiske overvejelser indebærer det? Få indblik i genbrugsemballage under producentansvaret for emballage.

VANA – Dansk emballageansvar og FORCE Technology er gået sammen om en webinarrække, der sætter fokus på producentansvaret for emballage og dine muligheder for at træffe mere miljøvenlige designvalg, uden at du skal gå på kompromis med produktet eller forbrugerens sikkerhed.

Webinarerne giver dig mere viden om rammerne generelt,  ansvaret, materiale- og emballagemuligheder, miljøgraduering, den økonomiske sammenhæng mellem design- og materialevalg samt udvikling og test af emballagen. 

Producentansvar for emballage

Fra 1. juli 2025 indføres det udvidede producentansvar på alt emballage i Danmark. Lovgivningen er ikke endeligt udformet, men det overordnede formål er først og fremmest at begrænse affaldsmængderne fra emballagerne, samt at give de omfattede producenter et økonomisk incitament til at designe emballage, der kan indgå i en cirkulær økonomi.

Løsningerne kan bestå i at reducere materialeforbrug, gentænkte materialevalg, benytte genbrugsmaterialer og/eller at designe emballager, der nemmere kan sorteres og enten genbruges eller genanvendes.

Har du genbrugsemballage, eller er du i tvivl om, hvad genbrugsemballage er?

Cirkulær økonomi – herunder design til genbrug og genanvendelse – fylder meget i vores samfund lige nu. De fleste har nok hørt, at én af løsningerne for at forebygge emballageaffald er at skifte til mere genbrugsbaserede løsninger. Men hvad er forskellen egentlig på genbrug og genanvendelse?

Overordnet giver webinaret viden om:

  • Genbrug vs. genanvendelse
  • Eksempler på genbrugsløsninger
  • Miljøpåvirkning
  • Optimering og test af emballageløsninger

Du får indblik i, hvordan en genbrugsemballage defineres under producentansvaret, samt hvilke grundlæggende designkriterier, der skal opfyldes. Du hører også om, hvordan man forventer, at genbrugsløsninger skal være økonomisk fordelagtige i forhold til genanvendelse, og hvorfor man arbejder for netop det.

Webinaret vil vise, hvilke genbrugsløsninger vi kan lade os inspirere af og fortælle om konkrete emballageløsninger inden for primær, sekundær og tertiær emballage. Det kobler vi til, hvornår genbrugsløsninger kan betale sig ud fra et perspektiv af miljøpåvirkning – og hvad man kan gøre for at mindske påvirkningen. 

Målgruppe for webinaret

Webinaret henvender sig primært til dig, der gerne vil opnå en større forståelse for forskellene mellem genbrug og genanvendelse, og måske er nysgerrig på hvad det betyder for miljøpåvirkningen. 
Desuden henvender webinaret sig til dig, der vil forstå, hvordan genbrugsemballage behandles under producentansvaret for emballage, og til dig, der ønsker at kende til muligheder for at teste genbrugsløsninger.

Praktisk information om dagen

Dato: Onsdag d. 17. januar 2024 
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.00 
Sted: Online via Microsoft Teams 
Deadline for tilmelding: Tirsdag d. 16. januar 2024

Du modtager et deltagerlink efter din tilmelding.  

Vi afholder webinaret på dansk, men hvis du er interesseret i et lignende webinar på engelsk, så send en mail til cbkr@forcetechnology.com

Tilmeld dig webinaret

Du tilmelder dig webinaret ved at udfylde og indsende nedenstående formular.

Webinaret afholdes sammen med VANA - Dansk emballageansvar.