Spændende temadag om hvordan du kan forbedre dine komponenter eller produkter i komposit ved at optimere produktionsprocessen og de anvendte metoder. Vi ser
også på hvordan du træffe de rigtige beslutninger om materialevalg og design.

Kompositter er fremtidens materiale og erstatter i stigende grad mere traditionelle materialer i en række anvendelser, fordi kompositterne har en række fordele i forhold til materialeegenskaber: styrke/vægt, bestandighed og designmuligheder.

Udnyttelsen af potentialet i materialerne kræver dog at vi hele tiden forbedrer og effektiviserer produktionsprocessen samt optimerer egenskaberne i de færdige komponenter og produkter.

Til temadagen kommer du til at høre mere om seneste udvikling inden for kompositområdet, ligesom du vil får inspiration med hjem fra en række virksomhedscases. 

Målgruppe

Temadagen er målrettet dig som arbejder med design, produktion og kvalitetssikring af kompositkomponenter og -produkter. 

Tilmelding

Tilmeld dig temadagen hos Daniela Bach (til højre). Oplys venligst navn, adresse, telefon, e-mail og CVR-nummer.

Tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle-princippet. GRATIS efter først-til-mølle princippet (begrænsede antal
pladser). Der vil dog blive opkrævet et gebyr på DKK 500, hvis man er tilmeldt, men ikke møder op.

Du kan downloade programmet herunder: