I disse år foregår et skifte på metrologiområdet, som påvirker danske industrier. Vand- og varmeenergiindustri-erne møder store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af, og transportindustrien jonglerer med nye brændstoftyper, nye typer køretøjer og ny lovgivning. 

Metrologidagen sætter fokus på nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge de to industriers fremtid. Dagen vil byde på en lang række præsentationer fra forskningsverdenen, GTS-institutterne, vand-/varme- og transportindustrien i to spor, som belyser forskellige aspekter af skiftet.

Hent det fulde program.

Program 

09.00  Registrering, netværk og poster sessions

10.00  Velkomst og introduktion af Nils Linde Olsen, FORCE Technology

10.10  Den metrologiske infrastruktur i Danmark af Jan Conrad Petersen, DFM, Kaj Bryder/Anders K. Niemann, Teknologisk Institut & Michael Møller Nielsen, FORCE Technology

10.30  Modernisering af de legalmetrologiske regler af Karen Rud Michaelsen, Sikkerhedsstyrelsen

11.00  Pause, netværk og poster sessions

11.20 - 12.30 Spor 1 & Spor 2 

Spor 1: Metrologisk skifte inden for vand og varmeenergi

  1. Permanent driftsovervågning som led i egenkontrol af Søren Lang, Kamstrup
  2. Håndtering af vandmålere, der er omfattet af loven om stikprøvekontrol og værdien af denne af Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Spor 2: Metrologisk skifte i transportindustrien

  1. Metrologi i fremtidens transportindustri af Rune Christensen, FORCE Technology
  2. Positioneringsteknologi i selvkørende robotter af Kasper Camillus Jeppesen, Teknologisk Institut, Robotteknologi

12.30  Frokost, netværk og poster sessions

13.30 - 14.10 Spor 1 & Spor 2, fortsat

Spor 1: Metrologisk skifte inden for vand og varmeenergi

  1. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi, gas, andre væsker end vand af Kurt Rasmussen, FORCE Technology

Spor 2: Metrologisk skifte i transportindustrien

  1. Droner, kameraer og 3D inspektion af overflader af Claus Madsen, Create
  2. Forbrændingsmotorer/temperatur af flamme af Sønnik Clausen, DTU

14.10  Pause, netværk og poster sessions

14.25  Hvilke krav har forbrugerne til fremtidens målere? af Christian Jarby, Forbrugerrådet Tænk

14.50 -15.00 Afslutning