Mangler du viden om hygiejnisk design, korrosion, fødevaresikkerhed, produktkvalitet og øget oppetid? Så deltag i denne spændende temadag for fødevarebranchen. 

For at kunne udføre en fødevaresikker ressourcebesparelse ved nye rengøringsstrategier, er det vigtigt, at det gøres på en fornuftig og fagkompetent måde. Her er fagdicipliner som hygiejnisk design og rengøringsvalidering vigtige kompetencer. Derudover er det vigtigt for at komme helt i mål, at der er fagkompetencer omkring korrosion og hvilke udfordringer desinfektionsmidlerne udgør for produktionsanlæg. 

Hygiejnisk design
Det er vigtigt at kende principper for hygiejnisk design, når der konstrueres udstyr – specielt til fødevareindustrien. Men det er lige så vigtigt for kvalitetsmedarbejdere / produktionsfolk/ ledere at kunne spotte de steder, hvor der ikke er anvendt hygiejnisk design, således at man ved, hvor det kan gå galt med rengøringen. Disse hotspot-steder kan med fordel indgå i rengøringsvalideringen. Ved anvendelse af hygiejnisk design, vil rengøringen af udstyr lettes.

 

Korrosion af rustfrit stål
Hvad kan det rustfri stål holde til? Desinfektionsmidler er oxidative – det er grunden til, at de virker så godt overfor mikroorganismerne. Men den oxidative effekt gør også, at det bliver korrosivt overfor de anvendte rustfri stål-typer i fødevareindustrien (hhv. AISI 304/316). Der fortælles om principperne bag korrosion – resultaterne fra laboratorie forsøg, samt omkring ”safety window”, som er udviklet i projektet.

 

Total cost of ownership
En god og gennemarbejdet kravspecifikation viser, at fødevarevirksomheder har tænkt over indkøbet at et stykke udstyr. En beregning af Total Cost of Ownership vil vise, hvilket udstyr der er bedst ved køb – altså giver den laveste kostpris pr. produceret enhed.