Få mere information om renluftløsninger til mindre industrivirksomheder, og bidrag med din viden om hvilke udfordringer din virksomhed har.  

Mange mindre virksomheder oplever store udfordringer med at efterleve reglerne og vælge de mest rigtige løsninger på luftforureningsområdet. Det er bl.a. udfordringer som:  

  • Hvilke regler gælder for min virksomhed?
  • Hvordan skal jeg finde det billigste og bedste filter?
  • Hvor kan jeg få rådgivning?
  • Hvorfor skal jeg rense luften?  

På workshoppen får du svar på disse spørgsmål og nogle konkrete redskaber til at håndtere udfordringerne i hverdagen. Vi skal bl.a. tale om lovgivning og implementering af løsninger. Du får desuden mulighed for at påvirke partnerskabets fremtidige arbejde, så vi prioriterer indsatsen til de områder, hvor de mindre virksomheder får mest ud af det. 

Alle kan være med i partnerskabet – også dig.

Målgruppe
Målgruppen for partnerskabet er alle der beskæftiger sig med renluftløsninger til mindre industrivirksomheder, men alle med interesse i området er velkomne:

  • Virksomheder
  • Kommunale miljømedarbejdere
  • Leverandører af renluftløsninger
  • Ventillationsfirmaer
  • Rådgivere
  • Brancheforeninger

Baggrund og indhold
Forud for workshoppen er der gennemført en række telefoninterviews med mindre virksomheder, kommunale miljømedarbejdere og leverandører af renluftsløsninger. De viste, at der er et stort behov for mere viden og vejledning, når en virksomhed skal vælge rensningsløsning. De interviewede blev også spurgt om deres behov for viden og vejledning. Svarene er samlet i en række aktivitetsforslag som partnerskabet kan arbejde videre med. 

På den første workshop i partnerskabet præsenteres resultatet af interviewundersøgelsen, og der vil være mulighed for at komme med nye forslag til aktiviteter. 

Efter workshoppen vil partnerskabet arbejde med de udvalgte aktivitetsforslag.

I 4. kvartal 2016 bliver der afholdt endnu en workshop, som opfølgning på partnerskabets arbejde. 

Download hele programmet i højre side under downloads. 

Tilmelding  til workshop og partnerskab

Ønsker du at tilmelde dig workshoppen og partnerskabet, kan du gøre det herunder:

infomail - partnerskab for renluftsløsninger

Hvis du gerne vil følge med i Partnerskabets arbejde, men ikke har mulighed for at deltage i workshoppen, så tilmeld dig infomailen herunder: