7 gode råd, der kan hjælpe dig med at sikre, at fartskriverværkstedet til enhver tid er parat til et anmeldt såvel som uanmeldt syn.

Driver du et værksted til køretøjer, der anvender digitale fartskrivere, ved du sandsynligvis, at dit fartskriverværksted skal synes hvert år. Syn af fartskriverværksted virker dog for mange som en administrativt tung procedure, der er svær at finde rundt i.

Vi har samlet 7 gode råd til dit næste syn af fartskriverværksted. Rådene kan hjælpe dig med at sikre, at fartskriverværkstedet til enhver tid er parat til et anmeldt såvel som uanmeldt syn. 

Bliv klar til dit næste syn af fartskriverværksted

Når du skal have synet dit fartskriverværksted, har vi disse anbefalinger.

 1. En fyldestgørende egenkontrol er afgørende
  Egenkontrollen er den vigtigste del af synet og din dokumentation for, at systemet med fartskrivere fungerer. Vi lægger vægt på, at informationen er fyldestgørende, korrekt og løbende udfyldt. Det bedste råd, vi kan give, er derfor at opdatere køretøjenes fartskriverdokumentation med 2-års eftersyn, lister, udtræk, rapporter og data mindst en gang om måneden og gerne oftere.
 2. Dokumenter det praktiske arbejde 
  En stor del af egenkontrollen er det praktiske arbejde. Sørg for, at dokumentationen viser praksis, dvs. at det I skriver i dokumentationen, også er det, I gør. Noter, når I køber nyt udstyr, gennemfører 2 års syn, sender medarbejdere på uddannelse, registrerer data fra fartskrivere, osv. 
 3. Hold lister ajourførte
  Alle lister over udstyr og medarbejdere bør være opdaterede. Det er vigtigt, at listerne viser, hvilke medarbejdere har været på grund- og efteruddannelse, hvem kan udføre 2-års eftersyn, og hvor I har det obligatoriske aflukkede rum til uddannede medarbejdere. Derudover skal I kunne vise lister over indkøbt udstyr og værktøj.
 4. Bestil efteruddannelse i god tid
  Ifølge lovgivningen skal alle medarbejdere, der beskæftiger sig med fartskrivere, på efteruddannelse inden for 5 år efter seneste uddannelsesforløb. Da disse efteruddannelseskurser oftest bliver holdt 3-4 gange om året, er det en god ide at kontakte et uddannelsessted min. 2 måneder før, de 5 år er gået, for at sikre at I overholder tiden.
 5. Hold øje med autorisationen
  Fartskriverautorisationen skal fornyes hvert 5. år. Hvis I ændrer navn og/eller CVR nummer, skal I ansøge om en ny autorisation. Bemærk, at ventetiden på en ny autorisation kan være på op til 2 måneder, så være i god tid.
 6. Gør værkstedshåndbogen synlig
  En værkstedshåndbog beskriver procedurerne på et værksted for at håndtere specifikke køretøjer, herunder køretøjer med digitale fartskrivere. Alle værksteder er forpligtet til at eje værkstedshåndbøger. Sørg for at opbevare den synligt på værkstedet.
 7. Spørg hellere en gang for meget end for lidt
  Vi oplever ofte, at fortolkninger af lovtekster og indhentning af tilladelser kan være en udfordring. Men en manglende forståelse for regelsæt kan resultere i fejl og problemer for både sikkerheden for køretøjerne og syn af værkstederne. Spørg derfor hellere en gang for meget om de gældende regler og bekendtgørelser, hvis du er i tvivl. 

Rådene er baseret på vores mangeårige erfaring med syn af fartskriverværksteder og med de typiske udfordringer, vi oplever, at værkstederne har i forbindelse med syn. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

FORCE Technology har i 12 år udført syn af fartskriverværksteder, gennemført grund- og efteruddannelse af fartskriverkurser og rådgivet værksteder i hele landet om kontrol af fartskrivere. 

Læs mere om syn af fartskriverværksteder.