Kombinationen af CIP-rengøring og pigging sikrer både høj effektivitet i rengøring, reduceret ressourceforbrug og et øget produktudbytte for fødevareproducenter med høj-viskøse produkter.

Af Alan Friis

Ved produktion af høj-viskøse produkter kan det i den efterfølgende CIP-rengøring være nødvendigt med lange skyllefaser, hvor efterladt produkt i større eller mindre grad opblandes med vand. Denne blanding kan sjældent genanvendes. Udover at være tidskrævende er processen derfor tillige forbundet med tab af produkt samt forbrug og bortledning af et unødigt stort vandvolumen. 

Problematikken forstærkes yderligere af, at en række fødevarer er svære at blande med vand - det kan være på grund af betydeligt fedtindhold (fx flydende ostemasse, leverpostej og mayonnaise), højt sukkerindhold (fx frugtkoncentrater) eller kompaktstruktur (fx kødfars) - og at visse produkter klæber til procesflader.

Kombinerer man i stedet CIP-rengøring med anvendelse af en såkaldt ”gris” (på engelsk pigging-system), som er en anordning, der presser produktet ud af rørsystemet, opnår man flere fordele og nedbringer samtidig omstillingstiden betragteligt. 

Funktion af pigging-systemer

Selve ”grisen” er designet i et fleksibelt gummimateriale og dimensioneret lidt større end rørets indvendige diameter, så den skraber rørvæggen og samtidig presser produktet ud. Den typiske ”gris” er i dag designet, så den har minimal friktion ved overfladen og kan dreje om hjørner. 

Der er stor fleksibilitet i valg af drivmiddel, som kan være vand, steriliseret luft, nitrogen eller sågar det efterfølgende produkt, hvorved ”grisen” fungerer som adskillelse mellem to produkter. Således kan et pigging-system også være centralt ved design af fleksible produktionssystemer. Det er forholdsvist let at integrere et pigging-system som et retrofit i en eksisterende proces.

Pigging-systemer fås både som fuldautomatiske og manuelt styrede systemer alt efter behov, og de kan typisk CIP-rengøres og steriliseres med damp. Det betyder, at pigging også kan anvendes i aseptiske processer. Dette kræver naturligvis, at den valgte gummikvalitet kan tåle damp regelmæssigt. Ydermere fås pigging-systemer med magnetisk sporing, så de let kan identificeres i procesanlægget.

Hygiejnisk performance ved pigging-systemer 

Rengøring med en ”gris” kan reducere de hygiejniske risici, da den fjerner produktrester og dermed i visse tilfælde reducerer risikoen for overførsel fra et produkt til det næste. Samtidig lettes rengøringen. 

Det betyder naturligvis, at selve pigging-systemet - og specielt de stationer, der henholdsvis skyder grisen afsted og senere samler den op - også skal være designet i forhold til god hygiejnisk standard. Dette kan sagtens lade sig gøre, hvilket underbygges af, at der pt. er to aktive EHEDG-certifikater på ’launching and recieving stations’ til pigging-systemer.

Pigging-systemer er traditionelt anvendt inden for produktion af højværdi-produkter som farmaceutiske produkter og kosmetik. Pigging-systemer ses dog i stigende grad i fødevareproduktion og med god grund. Forbedret rengøring, reduceret ressourceforbrug og til dels reduceret madspild har alle en betydning for virksomhedens økonomi. 

cip pigging
Foto: Influx

Artiklen er også bragt i Mælkeritidende 11/2020