Som på så mange andre områder havde corona-nedlukningen i foråret 2020 konsekvenser for den måde, FORCE Technology hjalp sine kunder med standardisering inden for 3D-print. En hurtig omlægning til webinar-format viste, at man godt kan arbejde digitalt med ellers kompliceret stof.

Selvom den første 3D-printer så dagens lys tilbage i begyndelsen af 1980’erne, er det først for nyligt blevet en mere udbredt teknologi, der bruges til andet end udviklingsprojekter og print af prototyper. 

Mulighederne inden for 3D-print udvikler sig med rivende hast i disse år, og nye fremstillingsmetoder betyder også, at der er behov for at udvikle nye standarder, der kan sikre produkternes kvalitet og sikkerhed.

”Selvom teknologien har en del år på bagen, så er arbejdet med standardisering på området forholdsvis nyt, og vi har været med til at bygge udvalgsarbejdet op fra bunden. Derfor har vi stor indsigt i de 13 standarder, der allerede er udgivet, og de 50, der er på vej”, siger Michel Honoré, der er specialist i 3D-print og AM-teknologi hos FORCE Technology.

Standardisering som webinar

FORCE Technology har en bred vifte af tilbud inden for 3D-print – bl.a. rådgivning om standarderne på området – og inden coronaen gjorde sit indtog, blev der jævnligt holdt møder om emnet. Men nedlukningen i foråret betød, at man måtte lægge tilbuddene om, og første webinar om standardisering inden for 3D-print blev en realitet.

”Vi havde ikke afholdt webinarer om standardisering af 3D-print før, og det kan jo være kompliceret stof, så vi var usikre på, om det ville fungere digitalt. Men vi havde et pænt antal tilmeldte, og den efterfølgende evaluering var positiv. Så nu er webinarer en fast del af vores værktøjskasse”, siger Michel Honoré.

På webinaret fortalte specialisterne fra FORCE Technology bl.a. om, hvorfor man bruger standarder ifm. 3D-print, hvad der standardiseres (materialer, metoder, maskiner, operatører, processer, navne osv.), hvilke standarder der findes, og hvilke der er på vej.

Storskala 3D-print facilitet til print af industrielle komponenter, emner og strukturer i metal

Facilitet

Storskala 3D-print facilitet

Skandinaviens største metal 3D-print facilitet til print af komponenter, emner og strukturer.