I denne masterclass deler Chefkonsulent Annette Baltzer Larsen fra FORCE Technology ud af sin viden om, hvordan fødevaresikkerhed og ensartet produktkvalitet kan opnås.

Højt hygiejneniveau essentielt for fødevarekvaliteten

Vi kan alle være enige om, at der må ikke sælges fødevarer, der ikke er sikre. Dertil ønsker mange en ensartet produktkvalitet, da det er en vigtig parameter for gensalg. For at kunne opnå dette, er en af de vigtige elementer opretholdelse af en høj hygiejne i hele produktionslinjen – lige fra råvaren til det færdige produkt.

Skab høj fødevaresikkerhed og kvalitet i produktionen – Digital Masterclass

Anvendelse af principperne om hygiejnisk design

Eksempelvis vil der under produktionen dannes biofilm, hvorfra der kan ske en kontaminering med mikroorganismer til produkterne. En effektiv rengøring er altafgørende for at få en sikker produktionsopstart. Rengøringen er nødvendigt for at sikre, at hele mængden af det dannede biofilm er fjernet, sådan at produktionen kan opstartes på et rent anlæg. Nøglen til en hurtig og effektiv rengøring, er anvendelse af hygiejnisk design i produktionsudstyret.

Kendskab til hygiejnisk design er essentielt for at kunne udpege steder i produktionslinjen, hvor det hygiejniske design ikke er tilstrækkelig godt. Yderligere er hygiejnisk design et vigtigt redskab til hurtigt og effektivt at kunne udpege kritiske hot spots, hvorfra der kan have været en kontaminering.

Masterclass'en blev udbudt i samarbejde med Danish Food Innovation.

Få rådgivning om fødevarekontaktmaterialer og hygiejnisk design

Rådgivning

Få rådgivning om fødevarelovgivning, fødevarekontaktmaterialer, overensstemmelseserklæringer og egenkontrol