Den hastige udvikling indenfor Internet of Things (IoT) har sat skub i etableringen af en ny europæisk organisation, AIOTI, som arbejder på at fremme dialogen mellem de forskellige IoT-aktører. En række store, globale virksomheder og forskningscentre – bl.a. FORCE Technology – har set behovet og er allerede aktive medlemmer.

Udviklingen indenfor det faglige område IoT (Internet of Things) går stærkt. Meget stærkt. ”IoT speed is light speed”, sagde den midlertidige formand, Kees van der Klauw, for den nystiftede forening AIOTI på den stiftende generalforsamling i Bruxelles fredag den 11. november 2016. Og han ved, hvad han taler om. Van der Klauw er til daglig Senior Vice President hos Philips Research, så han er både ekspert indenfor lys og IoT.

Den hastige udvikling kombineret med det enorme forretnings- og samfundsmæssige potentiale, der ligger i at få udbredt IoT professionelt og koordineret, er da også baggrunden for, at Europa-Kommissionen allerede tilbage i 2015 bad en række ledende europæiske virksomheder om råd vedrørende det lovende nye teknologiområde, Internet of Things. Da der snart viste sig også at være et behov for dialog internt mellem IoT-aktører, blev AIOTI, Alliance for Internet of Things Innovation, hurtigt dannet med en række store, globale virksomheder som stiftende medlemmer. Kort efter fulgte andre trop – standardorganisationer, ehvervsfremmeaktører, og SMV’er. Alle med deres vinkel og deres interesse i arbejdet. Ud af dette voksede en række arbejdsgrupper, og i november 2016 var man altså klar til at lave alliancen om til en egentlig forening under belgisk lov.

AIOTIs mission i dag er at bidrage til at skabe et dynamisk europæisk økosystem, der kan fremme optagelse og anvendelse af IoT. AIOTI skal desuden støtte konvergens og interoperabilitet af IoT-standarder, samle viden om markedsbarrierer for IoT-udbredelse samt kortlægge og bygge bro mellem IoT-aktiviteter på lokalt, globalt og europæisk niveau.

AITOI er organiseret i 13 arbejdsgrupper med hver deres emne [se figuren], bl.a. politiske anbefalinger, smarte bygninger, standarder, wearables og smart landbrug.

Det er et krav, at medlemmerne af AIOTI er aktive i mindst én af foreningens 13 arbejdsgrupper. FORCE Technology er medlem af arbejdsgruppen om IoT-standarder (WG03).

Hvad betyder det for vores samarbejdspartnere?

AIOTI tæller i dag små 400 aktive arbejdsgruppemedlemmer fra ca. 300 forskellige organisationer og toneangivende virksomheder som Orange, Cisco, IBM, THALES, Texas Instruments, Vodafone, Sigfox, LG, Huawei, Grundfos, IMEC, Dell, CEN-CENELEC, British Telecom, Samsung, John Deere, NEC, Qualcomm, Panasonic, Intel, Fraunhofer og en lang række europæiske universiteter og forskningscentre.

At der skal arbejdes aktivt i mindst én arbejdsgruppe gør AIOTI til en stor øvelse i ”teambuilding” mellem alle typer af aktører, og med FORCE Technologys aktive deltagelse i dette fornemme selskab er vi derfor i stand til at dyrke tættere relationer til en række af de toneangivende, globale aktører indenfor IoT – relationer, der direkte og indirekte vil komme vores danske samarbejdspartnere til gode. Vi får eksempelvis hurtigere relevante, internationale nyheder og bliver derfor en stærkere partner, når det kommer til videndeling.

Særligt omkring standarder regner vi desuden med, at vi med vores indsats her sikrer dansk indflydelse på den europæiske proces – der sker rigtig meget på europæisk plan her p.t.

Det er også vores håb, at vi kan bruge vores deltagelse i AIOTI til at finde partnere til spændende projekter, hurtigere få afklaret teknologiske spørgsmål og i det hele taget komme tættere på ”hvor det sker” – der er jo andre steder end i FORCE Technology, hvor der sker lidt på IoT-området.