Hvad kan vi forvente i forhold til måling og afregning i fremtidens transportindustri, der byder på el-, brint- og førerløse biler, robotteknologi og droner? 

Målinger i transportindustrien er under forandring

Transportindustriens sammenkædning med luftforurening og klimaforandringer kan vist ikke have undsluppet sig nogens opmærksomhed i disse år. Derfor har mange aktører i og uden for industrien højt fokus på både at udforske alternative brændstoffer og alternative køretøjer.

Fra det måletekniske perspektiv er fremtidens bæredygtige løsninger også i høj fokus, og måleteknikere over hele verden følger med udviklingen og tilpasningen, så forbrugerens tarv bibeholdes. Men hvordan tilpasses metrologien til udviklingen inden for brændstof/drivmiddel til køretøjer?

Hvordan kan vi sikre korrekt afregning for el og brint?

Det er sikkert, at det ikke længere vil være muligt at bruge 5 og 20 liters normaler til at tjekke den udmålte mængde, når vi bevæger os over mod brint og el.

For brint peger pilen i retning af en gravimetrisk udmåling af mængden af brint, hvor det kommer til at stille store krav til de anvendte vægte. Høje tryk kræver solide beholdere, hvis masse er stor i forhold til den udmålte mængde brint. Derudover er der udfordringer i forhold til udformning af testbeholdere, deres udtømning og store temperaturvariationer. Verifikationen kan derfor, hvis procedurerne ikke opdateres, blive en langsommelig affære.

Foreløbige resultater f.eks. fra Japan viser dog, at man med den rette procedure kan opnå fornuftige resultater. På den korte bane kan man dog ikke forvente samme nøjagtighed på udmålingen som på de klassiske benzinstandere.

Hvor langt er udviklingen inden for måling af nye typer brændstoffer?

Når en teknologi stadig på mange måder er i sin vorden, og det er uvist, hvor hurtigt og hvilken vej udviklingen bevæger sig, kan det være vanskeligt for metrologien at følge med.

Den begrænsede udbredelse af brint til køretøjer giver ikke umiddelbart et akut behov for standardiserede procedurer for udmålingen af brint. Der er dog vigtigt at være på forkant med begivenhedernes gang, hvis man vil være med til at præge, hvilken retning metrologien skal bevæge sig.

Derfor er bl.a. den internationale legal metrologiske organisation (OIML) i gang med at udvikle procedurer og standardisering inden for udmåling af brint til køretøjer, som for eksempel, revisionen af ”Recommendation 139 - Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles”.

Danmark er desuden repræsenteret i et europæisk udviklingsprojekt (EMPIR) som har fokus at udvikle procedurer i forbindelsen med verifikation af brintstandere.

Vil du vide mere, kan du kontakte os.