FORCE Technology tester skibe og offshorekonstruktioner for den maritime industri. Derfor er det afgørende for GTS-instituttet at deltage i standardiseringsarbejdet i International Towing Tank Conference (ITTC), som udarbejder alle de procedurer og guidelines, som ligger til grund for tanktest.

Skibe, boreplatforme og flydende havvindmøller bliver påvirket af stærke kræfter fra fx vind, strøm og bølger. FORCE Technology udbyder tanktest til den maritime industri, og det har stor betydning for forudsigelsen af skibe eller offshorekonstruktioners opførsel under drift, at forsøg og analyser bliver udført korrekt og følger de internationalt anerkendte procedurer og guidelines.

Disse procedurer og guidelines er udarbejdet og vedligeholdes af ITTC. ITTC er en verdensomspændende organisation med medlemmer fra industrien og universitetsverdenen, som har det til fælles, at de driver eksperimentelle faciliteter til modelforsøg med skibe og offshorekonstruktioner.

”FORCE Technology har deltaget aktivt i ITTC’s aktiviteter gennem mange år og været med til at sætte vigtige aftryk på procedurerne. Samtidig har vi opnået meget ny viden, som vi bruger i rådgivningen af vores kunder og i det daglige arbejde i testfaciliteterne”, siger Claus Daniel Simonsen, der er Head of Department, Hydro & Aerodynamics i FORCE Technology. 

Følger den digitale udvikling

Ud over at standardisere de klassiske eksperimentelle metoder følger ITTC også anvendelsen af computerbaserede beregningsmetoder i takt med, at de bliver mere og mere udbredte inden for design af skibe og offshorekonstruktioner.

Endelig er ITTC med til at sikre, at ny testteknologi bliver indarbejdet i procedurerne, og at forsøgsfaciliteterne kan håndtere og hjælpe den maritime industri med de udfordringer, som løbende opstår - fx i forbindelse med krav til miljø og sikkerhed. Det er vigtigt, at forsøgsfaciliteterne understøtter industriens behov for at kunne vise, at skibe eller offshorekonstruktioner opfylder de mange krav, der stilles.

”ITTC-deltagelsen er vigtig for FORCE Technology og giver mulighed for at være med til at udvikle og påvirke procedurer og guidelines til gavn for vores kunder. Samtidig giver det en meget værdifuld mulighed for at følge udviklingen i andre testfaciliteter og opbygge netværk med andre specialister ude i verden. Vi får vigtig sparring og vidensdeling, og det er med til at sikre, at vi teknologisk følger med og forbliver en anerkendt tankfacilitet på verdensplan”, siger Claus Daniel Simonsen.

FORCE Technology har et medlem i hver af specialistkomitéerne ”Modstand og Selvfremdrivning” og ”Manøvrering” samt et medlem i Advisory Council, som er ansvarlig for koordinering og review af komitéernes arbejde. 

Om ITTC

ITTC står for International Towing Tank Conference. Det er en verdensomspændende organisation med medlemmer fra organisationer i industrien og universitetsverdenen, som har det til fælles, at de alle driver eksperimentelle faciliteter til modelforsøg med skibe og offshorekonstruktioner.

ITTC består af en Executive Committee, et Advisory Council og en række specialistkomitéer inden for klassiske maritime discipliner som fx modstand og selvfremdrivning, sødygtighed og manøvrering. Hver komité er sammensat af en række specialister fra medlemsorganisationerne, som til daglig arbejder med netop det område, som komiteen dækker.

FORCE Technology deltager i ITTC-arbejdet og er på den måde med til at påvirke de internationale procedurer på området.