Kontrol af vandmålere er omfattet af reglerne i den måletekniske vejledning. Men reglerne er for tiden under modernisering. Bliv klogere på, hvordan I skal forholde jer som vandforsyning d. 23. maj hos FORCE Technology.

Reglerne om kontrol af målere er under modernisering

Alle vandværker i Danmark er omfattet af reglerne i den måletekniske vejledning, når det kommer til kontrol af vandmålere, der måler forbrug af varmt og koldt vand. Sikkerhedsstyrelsen udstedte i 2013 vejledningen, der sætter reglerne for kontrol af målere i drift for at sikre, at de måler med minimal afvigelse.

Men i januar 2017 annoncerede Sikkerhedsstyrelsen, at man var i færd med at modernisere de gældende regler til gavn for dansk industri. Dette kan bl.a. medføre ændringer i forhold til krav om stikprøvekontrol og intervaller for turnusudskiftning.

På Metrologidagen d. 23 maj vil Sikkerhedsstyrelsen fortælle om de overvejelser, der ligger til grund for moderniseringen af reglerne for kontrol af målere, samt om baggrunden for beslutningen. Metrologidagen holdes hos FORCE Technology i Brøndby i samarbejde med Teknologisk Institut og DFM.

Nye rammer for vandforsyninger – men fortsat høje krav om nøjagtighed

Som vandforsyning bliver I højst sandsynligt mødt af nye rammer for kontrol af målere i den nærmeste fremtid. Men kravene om nøjagtighed fra forbrugerne og kunderne er lige så høje som hidtil, og forbrugertillid er fortsat de fleste vandværkers primære fokus.

Derfor kan det være relevant at se nærmere på egenkontrol som led i kontrol af målere. Eksempel på egenkontrol er permanent driftsovervågning (PDO), som målerproducenten Kamstrup har stor erfaring med, og som de deler ud af d. 23. maj.

Det samme gør Målerlaboratoriet fra Midtfyns Vandforsyning, der fortæller om erfaringerne med stikprøvekontrol, og om det overhovedet kan betale sig.

Metrologidagen sætter fokus på skiftet

Vand-, varmeforsyninger og målerproducenter møder i de kommende år store ændringer i forhold til den lovgivning, de er reguleret af. Hvordan forholder industrien og forsyningerne sig til denne fremtid, og hvilke erfaringer kan de trække på?

Metrologidagen sætter fokus på udfordringerne på området og italesætter nogle af de usikkerheder og tendenser, der kan præge fremtiden. Dagen vil byde på en lang række indlæg fra forsyninger, flowmålerproducenter, teknologiske virksomheder og forskningsverden.

Find hele programmet og tilmeld dig.