Nye metoder til perceptuel evaluering af næste generation af lydsystemer.

Som et led i SenseLabs løbende deltagelse i International Telecommunication Union (ITU) blev Nick Zacharov, Lead Technologist hos FORCE Technologys SenseLab, i 2015 udnævnt til formand for rapportørgruppen (RG25, 2015-2016) for evaluering af lydkvalitet inden for radiokommunikationssektoren.

Gruppen fører tilsyn med alle ITU’s anbefalinger på området for lydkvalitet, herunder ITU-R BS.1534- og ITU-R BS.1116-anbefalingerne. Begge anbefalinger anvendes bredt i audioindustrien til udvælgelse af audiocodecs, vandmærketeknologi osv. ved subjektive lyttetests.

Næste generation af lydsystemer

Netop nu ser vi en hurtig udvikling indenfor audio-, tv- og biografindustrierne med introduktion af den såkaldte næste generation af lydsystemer (eller avancerede lydsystemer). Systemerne giver mulighed for skalérbar lydgengivelse i brugerens lydmiljø, uanset om de benytter 2-kanals stereosystem (hovedtelefoner eller højttaler) eller et højt antal højttalerkanaler, fx 5.1, 10.2, 22.2 højttalerkanaler. Det sker ved brug af en såkaldt kanalbaseret eller objektbaseret teknologi, hvor lydfeltet dannes ud fra højttalerkonfigurationen (antal, højttalernes placering osv.).

Med den nye generation af avancerede lydsystemer introduceres en lang række nye kvalitetskarakteristika, der er vanskelige at opfange og evaluere med de nuværende lyttetestanbefalinger. Der er altså behov for at udvikle nye redskaber til evaluering af lydkvaliteten i de nye typer avancerede rumlige lydapplikationer.

Nye metoder til perceptuel evaluering af lydsystemer

På den baggrund har SenseLab arbejdet med at udvikle nye metoder til perceptuel evaluering af den næste generation af lydsystemer. Multiple Stimulus Ideal Profile-metoden er blevet udviklet til effektiv evaluering af de nye teknologiers generelle lydkvalitet og til at fastlægge de nye teknologiers perceptuelle egenskaber.

Til validering af metoden er der gennemført fælles evalueringstest i samarbejde med BBC Research and Development (Salford UK) og QI Statistics (UK). De gode resultater er fremlagt for ITU-R WP6C RG25-gruppen, og der er opstillet en arbejdsplan til yderligere forfining af metoden med henblik på godkendelse af en ny ITU-R-anbefaling. I øjeblikket har metoden status af “foreløbigt udkast til ny anbefaling”.

Med henblik på indhentning af yderligere kommentarer og gennemgang af metoden er et konferenceindlæg blevet udarbejdet [1] til Quality of Multimedia Experience (QoMEX) konferencen i Lissabon. Indlægget fik en god modtagelse og førte til en god diskussion – og modtog desuden prisen for bedste indlæg på konferencen (se figur 1).

QoMEX 2016 Best Paper Award, Nick Zacharov
Figur 1. QoMEX 2016, pris for bedste indlæg.

Lydkvalitetshjulet

Ud over ovenstående arbejde har SenseLab arbejdet på en ensretning af den terminologi, der anvendes ved perceptuel evaluering af lydkvalitet. Vinindustrien fik allerede i 1980’erne fastlagt det såkaldte vinaromahjul, men det er først nu, at der bliver fastlagt et tilsvarende terminologileksikon for audioindustrien.

Lydkvalitetshjulet (se figur 2) er for nylig blevet udviklet og publiceret og skal anvendes som terminologileksikon for generisk evaluering af reproduceret lydkvalitet. SenseLab har arbejdet med opgaven, og resultatet er nu klar til offentliggørelse [2,3]. Lydattributhjulet er også indarbejdet i ITU-R WP6C RG25 til overvejelse som et element i de nye metoder til perceptuel audioevaluering.
Lydhjul, version 2.0
Figur 2. Version 2.0 af lydkvalitetshjulet, Audio Engineering Society, 2016 [2].

Arbejdet med udvikling af en ny anbefaling fortsætter, og målet er at færdiggøre arbejde i løbet af de næste 12-18 måneder. Gruppens næste møde finder sted i oktober 2017, og der håber vi at se fremskridt i udarbejdelsen af et nyt udkast til anbefaling.

Virtual reality og broadcasting

ITU-R undersøger betydningen af virtual reality i forbindelse med broadcasting og har udpeget rapportører til at undersøge, hvilke aspekter af virtual reality der vil drage fordel af ITU-R anbefalingerne. Den 17. oktober 2016 blev der afholdt en virtual reality workshop “Seminar om Virtual Reality og 360 i Broadcasting” på ITU’s hovedkvarter i Genève. Præsentationer fra seminaret kan downloades her.


[1] Nick Zacharov, Chris Pike, Frank Melchior and Thierry Worch. “Next Generation Audio System Assessment using the Multiple Stimulus Ideal Profile Method”, Quality of Multimedia, Experience (QoMEX), Lisbon, Portugal, 2016.

[2] Pedersen, Torben H., Zacharov, Nick. “The Development of a Sound Wheel for Reproduced Sound”, Audio Engineering Society 138th Convention, May, 2015.

[3] Zacharov, Nick, Pedersen, Torben H. “Spatial Sound Attributes — Development of a Common Lexicon”, Audio Engineering Society 139th Convention, October, 2015.