Efter 12. juni 2017 er det udelukkende muligt at placere de fleste radioprodukter på det europæiske marked, hvis man har fået produktet typegodkendt hos et Notified Body under det nye radioudstyrsdirektiv (RUD). Reglerne gælder næsten alle radioprodukter – også dem der tidligere har været godkendt under det gamle Radioudstyrsdirektiv (R&TTE).

Fra og med 13. juni 2017 skal alle radioprodukter i EU overholde Radioudstyrsdirektivet (RUD). Da der endnu mangler harmoniserede standarder, er eneste godkendelsesvej for mange radioprodukter i øjeblikket at opnå en typegodkendelse hos et bemyndiget organ (Notified Body).

FORCE Technology er Notified Body på Radioudstyrsdirektivet (NB nr. 0200). Som Danmarks eneste RUD Notified Body har vi travlt med at hjælpe vores kunder med typegodkendelser frem mod juni 2017.

Planlæg typegodkendelsen allerede nu

Produktets tekniske dokumentation skal gennemgås i sin helhed, og DELTA tilbyder at stille checklister til rådighed for dette forud for selve certificeringen.

En EU-type Examination foregår således:

  • Fabrikanten udfylder en kort ansøgningsformular for certificering
  • FORCE Technology udleverer en detaljeret tjekliste, så fabrikanten bliver klar over, hvad det tekniske dossier præcist skal indeholde
  • Fabrikanten uploader sit tekniske dossier til et fælles online workspace, som stilles til rådighed af FORCE Technology
  • FORCE Technology gennemgår dossieret og giver en tilbagemelding om, hvad der eventuelt måtte mangle af dokumentation
  • Fabrikanten retter dokumentationen til og giver FORACE Technology besked om, hvornår det hele er klart
  • FORCE Technology laver den egentlige undersøgelse. Skulle det vise sig nødvendigt, aftales eventuelle nødvendige opdateringer af dokumentationen
  • Dersom der mangler testrapporter efter nugældende versioner af passende standarder, tilbyder FORCE Technologys testlaboratorier at udføre de pågældende tests
  • FORCE Technology udsteder et typegodkendelses-certifikat.

Kontakt

For yderligere information om det nye radioudstyrsdirektiv kontakt afdelingschef Jakob Steensen, tlf. +45 43 25 16 41.

Fakta

Radioudstyrsdirektivet (på engelsk: Radio Equipment Directive – RED) 2014/53/EU af 16. april 2014 om radioudstyr erstatter R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Direktivet trådte i kraft 13. juni 2016 med en overgangsperiode på 1 år.