Her finder du resultater fra og yderligere information om projektet Materialer i barske miljøer.

Temadag 2. november 2018

Under titlen Få styr på korrosion og materialers levetid med ekstreme test afholdt vi en temadag med 36 deltagere fra danske virksomheder og organisationer.

Deltagerne fik viden om nye testmetoder af materialer i ekstremt miljø, som blev illustreret med praktiske cases af firmaer som har fået udført specialtest samt af materiale-specialister hos FORCE Technology.

Det nye testlaboratorium blev fremvist, herunder autoklaver, et dobbeltsikret testkammer og specialfaciliteter til håndtering af vanskelige gasser.

Præsentationerne fra temadagen kan findes nederst på siden.

Fornemme besøg i HPHT-Lab

Vores nye laboratorium har været velbesøgt siden vi tog det i brug i starten af 2018. Vi har haft besøg af den forskningspolitiske ordfører Mette Reissmann (S) samt af 10 grupper fra industrien eller universiteter. 

God start med demonstrationstest 

I aktiviteten gennemfører vi i dag demonstrationstest sammen med virksomheder. Dette samarbejde hjælper os med indkøring af det nye laboratorium og virksomheden får værdifulde resultater.

Vi tester f.eks. opløste gasser i ballastvand for at se effekten på korrosion af metaller. I en anden test udsætter vi en ny type slidbelægning for ”abrasiv slurry” i en specialdesignet testopstilling.

fact lab atmosfærisk lab

Videnhjemtagning og videndeling

Vi følger udviklingen inden for norm- og standardiseringsarbejde, og holder os ajour med udviklingen af nye materialer. I første halvdel af 2018 har vi deltaget i 3 internationale konferencer med 5 præsentationer. 

Konferencedeltagelsen giver os samtidig en unik mulighed for at pleje vores netværk af internationale eksperter indenfor korrosion og metallurgi. 

Præsentation fremhævet i "Materials Performance"

Korrosionsfagbladet "Materials Performance" med 90.000 læsere fremhæver vores konference præsentation fra NACE Corrosion 2017 i indlægget "Protective Coating Extends Lifetime for Offshore Wind Structure".

Præsentationen "New Developments in Coatings for Extended Lifetime for Offshore Wind Structures" beskriver erfaringer med forskellige malingssystemer til korrosionsbeskyttelse af offshore vindmøllefundamenter.

Brintteknologi skal være Danmarks næste eksporteventyr

Der er stort miljøpotentiale i brintteknologier, men hvis brint skal konkurrere med naturgas, benzin og diesel, skal prisen ned. Især processen, der danner brint (elektrolyse), er for dyr i dag. Med DTU Energi i spidsen, vil EEEHy-projektet og de 9 partnere lægge  grundstenen for et nyt eksporteventyr inden for brint.

FORCE Technology skal teste korrosionsbestandige legeringer, der indgår i en ny type elektrolysecelle. Projektet støttes af Innovationsfonden. 

Følgegruppen besøger HPHT-Lab

Den 21. november 2017 fremviser vi vores nye laboratorium, HPHT-Lab, til følgegruppen. 

Det gør os i stand til at teste materialer ved høj temperatur, højt tryk og under indvirkning af aggressive gasser. 

Etableringen af HPHT-Lab er den vigtigste milepæl i Materialer i Barske Miljøer aktiviteten.

test af materialer i barske miljøer

Materialeudfordringer i saltkraft baseret på osmose

Saltkraft Aps og FORCE Technology har indgået et samarbejde om korrosion og materialer i saltkraft. Studiet vil søge at kortlægge udfordringer man møder, når stærkt saltholdigt vand benyttes til elproduktion ved osmose.

Denne energiform er under udvikling, og den har hidtil ikke benyttet vand fra geotermiske brønde i stor skala. Det er et ønske for begge parter at opbygge viden om korrosionsmekanismer, materialevalg og nye testmetoder til dokumentation.

Materialeudfordringer baseret på osmose

Materialeviden bidrager til udnyttelse af dyb geotermi i stor skala

Innovationsfonden investerer i projektet GEOTHERM om udvinding af geotermisk energi med GEUS i spidsen. FORCE Technology skal takle udfordringerne med korrosion og materialer, når varmeværkerne udsættes for varmt saltholdigt vand fra undergrunden. Hvilke materialer kan man bruge, når det varme vand til opvarmning er tre til fire gange så salt som havvand? FORCE Technology bidrager med viden og specialtest i GEOTHERM projektet.

Billigere fundamenter til havmøller

Innovationsfonden investerer i projektet CeJacket som sætter fokus på udvikling af nye fundamenter til havvindmøller. Brug af boltede samlinger under vand og i bølgeslagszonen udgør en væsentlig udfordring for konceptets succes.

Denne type samlinger har hidtil ikke i været anvendt til store offshore konstruktioner med design-levetid på +25 år. Der vil derfor som en del af CeJacket-projektet, blive udviklet og testet materiale- og sammenføjningsløsninger, der er pålidelige i det stærkt korrosive havmiljø. 

Webinar om projektets fremdrift

Den 20. juni 2017 afholdt vi webinar for følgegruppen, som omfatter 20 danske virksomheder.

Deltagerne fik lejlighed til at kommentere fremdrift og planer i projektet.

Der var spændende nyheder om etableringen af et nyt laboratorium til aggressivt miljø og udvikling af specialtest.

Artikler og præsentationer fra konferencer

Se vores seneste tekniske artikler og præsentationer fra konferencer:

1. Temadag - Få styr på korrosion og materialers levetid med ekstreme test

2. Temadag - Slidstyrke af højttryksdyser behandlet med TRD kromkarbid

3. Temadag - Cases fra olie gas branchen med rustfrit stål

4. Temadag - Eksempler på overfladebehandling af metal til anvendelse i aggressive miljøer

5. Temadag - Test af polymerer og organiske coatings

Experiences with on-site detection of intermetallic phases in super duplex stainless steel, Eurocorr 2018

Corrosion of carbon steel in aggressive geothermal brines, NKM17 2018

Challenges in using bolted connections for large subsea wind structures, IQPC 2018

Unification of corrosion protection for offshore wind farms - collaboration in partnerships, NACE Corrosion 2018

Detecting atmospheric corrosion resistance of uncoated AISI 316

Korrosion i biogasanlæg, korrosionsrisici ved distribution af naturgas

New developments in coatings for extended lifetime for offshore wind structures, NACE Corrosion 2017

Offshore Wind Farms Successful Corrosion Protection and Effective Quality Management, JPCL December 2016

Preventing Galvanic Corrosion in Drilling Risers and Subsea Equipment, EuroCorr 2016

Monitoring and inspection options for evaluating corrosion in offshore wind foundations, NACE Corrosion 2016

Investigation of Under Deposit Corrosion (UDC) in Halfdan Production Tubulars, NACE Corrosion 2016