Udveksl erfaringer med vidende fagfæller og udnyt potentialet i HALT og HASS endnu bedre.

HALT og HASS

HALT (Highly Accelerated Limit Testing) er et udviklingsværktøj, der effektiviserer udpegningen af svage punkter i nyudviklede produkter, mens HASS (Highly Accelerated Stress Screening) udpeger svage punkter forårsaget af produktionsprocessen.

Imødekommer krav til produktudvikling

Udviklere af produkter bliver mødt med stadigt hårdere krav til kort time-to-market, robuste produkter med store og kendte styrkemarginaler i forhold til brugspåvirkninger, modne produkter uden børnesygdomme ved produktionsstart, mindst mulig rework i produktionen og få garanti- og serviceomkostninger. HALT og HASS er én metode til at imødekomme disse krav. Her er tale om en relativ ny filosofi, der først for nylig er beskrevet i standarder, fx IEC 62506 Methods for Product Accelerated Testing.

Alle aspekter af HALT og HASS

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om HALT og HASS i forhold til alle former for konstruktioner, hvad enten de er elektriske, mekatroniske, mekaniske o.a.

Gruppen mødes 2 – 3 gange om året på skift hos gruppens medlemmer.

Gruppen arbejder med alle aspekter af HALT og HASS, fx:

  • Overvejelser i forbindelse med implementering af HALT og HASS
  • Relationer til andre typer af tests
  • Fordele og begrænsninger i metoden
  • Relevante påvirkninger dvs. både dem, som et dedikeret HALT/HASS udstyr kan udføre samt alle andre påvirkninger, der er relevante for aktuelle produkter
  • Udstyr til HALT og HASS samt den praktiske anvendelse af dette
  • Fejlmekanismer (et langsigtet mål er at genere en videnbank over fejlmekanismer)
  • Fejlanalyse
  • Implementering af modifikationer på grund af resultater af HALT
  • Praktiske erfaringer med HALT og HASS.

Der er kort sagt tale om erfaringsudveksling med vidende fagfæller om en effektiv testteknologi, hvis potentiale kan udnyttes endnu bedre – eller i det hele taget – af mange virksomheder.

Læs mere om erfa-gruppen her.

HALT thinking

“To reach any significant goal, you must leave your comfort zone”, HYRUM W. SMITH

“Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler”, ALBERT EINSTEIN

“It is easy to see, it is hard to foresee”, BENJAMIN FRANKLIN

SPM’s 12 erfa-grupper

Oplysninger om hver enkelt erfa-gruppe findes på SPM’s hjemmeside.

5. Compliance Engineering
6. Pålidelighed
8. Produktionsteknik
9. EMC
10. Miljøprøvning & konstruktion
11. Planlægning og udvikling af produktionstest
13. Termisk rigtig apparatkonstruktion
16. Fejlmekanismer i elektronik
17. HALT/HASS
21. SPM Masterclass
22. Strukturel simulering af mekaniske systemer
23. Medical Device Design Verification Testing

Mere info

For mere information, kontakt senior specialist Susanne Otto, tlf. 43 25 10 13.