Sikkerhedsstyrelsen har annonceret, at reglerne for kontrol af benzin- og dieselstandere på tankstationer er under revidering. Bliv klogere på, hvordan dette kan påvirke området.

Verifikation af benzin- og dieselstandere er under revidering

Benzin- og dieselstandere er omfattet af bekendtgørelser, måletekniske vejledninger og øvrige regelsæt for verifikation af måleinstrumenter, der anvendes til afregning. Det betyder, at alle benzin- og dieselstandere i Danmark i dag skal re-verificeres og godkendes hvert andet år af et bemyndiget laboratorium.

I begyndelsen af 2015 iværksatte Sikkerhedsstyrelsen et nabotjek af den danske implementering af en række direktiver på metrologiområdet. Styrelsen havde samtidig fokus på byrdeniveauet for danske virksomheder som følge af den nuværende lovgivning.

Mest omfattende ændring af det legal metrologiske regelsæt i nyere tid

I januar 2017 annoncerede Sikkerhedsstyrelsen, at det gennemførte nabotjek på området har været forelagt Regeringens Implementeringsudvalg, og at udvalget godkendte, at Sikkerhedsstyrelsen skulle arbejde videre med en forenkling af området, som tager udgangspunkt i en justering af de gældende regler.

Dermed kommer der muligvis lempelser af reglerne om 2 års verifikationsintervaller og eventuelt også en deregulering på enkelte områder, hvor måleren eller måleanlægget kun anvendes til afregning mellem to professionelle aktører (B2B).

Med Sikkerhedsstyrelsens tiltag er der lagt op til den mest omfattende ændring af det legal metrologiske regelsæt i nyere tid.

Hvem kan ændringerne få indflydelse for?

Ændringerne vil sandsynligvis få stor indflydelse for fabrikanter, ejere og brugere af målesystemer på bunkerbåde, på tankbiler til oliefyrskunder, tankbiler til olie- og benzin-levering på servicestationer, tankbiler til levering af kemikalier m.m., lufthavnsdispensere, rampemålere til olie/benzin og kemikalier, og benzin- og dieselstandere på servicestationer.

Og ændringerne vil muligvis betyde nye forhold i relation til økonomisk byrdeniveau, forbrugerbeskyttelse, kvalitetssikring og markedsovervågning.

Transportindustrien møder mange forandringer

Transportindustrien er i alles fokus på grund af sektorens indflydelse på luftforurening og forbrug af fossile brændsler. Derfor er nye brændstoftyper og teknologier under konstant udvikling og tilpasning og stiller løbende krav til såvel lovgivning som praksis.

Målinger i transportindustrien

Artikel

Hvordan ser målinger i transportindustrien ud i fremtiden?

Hvad kan vi forvente i forhold til måling og afregning i fremtidens transportindustri, der byder på førerløse biler, robotteknologi og droner?