Banedanmark bygger Ringstedbanen til højhastighedstog. Vi har udført svejseinspektionen på den 510 m lange og mest komplicerede bro, der har 20 km svejsesøm.

Banedanmark bygger Danmarks første bane til højhastighedstog, Ringstedbanen, mellem København og Ringsted. Banen vil løse en gordisk knude for pendlertrafikken og den internationale passager- og godstrafik.

Hovedentreprenøren CG Jensen har valgt FORCE Technology til at føre tilsyn med den største og mest komplicerede togbro på strækningen. Broen krydser motorring 4 ved Vallensbæk, hvor 66.000 biler dagligt suser forbi. Støbearbejdet på en betonbro ville genere trafikken massivt. Derfor har Banedanmark valgt en kompositbro af stål og beton.

Broen er 510 meter lang og består af 19 kæmpe ”skotøjsæsker” af stål og op til 39 meter i længden. Sektionerne er sammensvejst på stedet og hviler på 6 betonben. Ovenpå er støbt et betondæk, så to tog kan passere hinanden. Broen har en garanteret levetid på 120 år og indeholder over 20 km svejsesøm.

”Vi har haft dialog om materialer, svejsesamlinger, fabrikations- og NDT-procedurer med entreprenøren, konstrukttøren og værkstedet. Vi har udført svejseinspektion under produktionen i Polen og bistået entreprenøren undervejs,” fortæller vores rådgiver Peter Krabbe-Christensen.

”Min kollega, Lars Faurholdt, har løbende inspiceret svejsearbejdet, og senest 2 dage efter inspektionen har CG Jensen fået en kommenteret rapport til projektopfølgning. Jeg trækker på andre specialister i huset, så kunden får et kvalificeret svar med det samme. Det er tilfredsstillende at være en aktiv medspiller i projektet,” slutter Peter Krabbe-Christensen.

Kran
Vi har ført tilsyn med produktionen af den største og mest komplicerede togbro på Ringstedbanen