JK e-solutions blev klar til akkrediteret marinetypetest med hjælp fra FORCE Technology.

Marinedirektivet

Da firmaet JK e-solutions ApS fik en forespørgsel på en stor ordre på brandslukningsanlæg fra en cypriotisk kunde, var der et lille men; anlæggene hørte ikke ind under Marinedirektivet.

Så de kunne ikke ratmærkes, men skulle opfylde kravene hos klassifikationsselskaberne.

JK e-solutions er et elektronikudviklingsfirma, som udvikler brandslukningsudstyr til skibe. Ejerne af firmaet, Kenneth Klokker og Jesper Larsen, begyndte at undersøge, hvad der skulle til for at blive godkendt og fandt ud af, at det ikke var helt så ligetil.

“Vi skulle blandt andet gennemføre en akkrediteret typetest for at blive godkendt af klassificeringsselskaberne. Det var en jungle at finde ud af, og vi blev hurtigt klar over, at det var noget, vi ikke selv kunne klare” siger Kenneth Klokker.

Overblik over relevante krav

JK e-solutions henvendte sig til FORCE Technology for at få et overblik over myndighedskravene. Her fik de i første omgang lavet en testspecifikation og en matrix over relevante krav. Derefter begyndte et omfattende udviklingsarbejde.

“Det cypriotiske selskab, som skal bruge anlæggene, producerer selv det kemiske produkt, der slukker selve ilden. De havde brug for vores anlæg, men på en større skala. Det brandslukningssystem, som vi på det tidspunkt havde udviklet, var et analogsystem med fem patroner, og vi skulle op på minimum 12. Vi har nu udviklet en prototype, som er digital, og som kan tage 50 patroner. Det er nok til at dække et helt containerskib”, forklarer Kenneth Klokker.

I testspecifikationen fra FORCE Technology var der taget højde for spændvidden af klassifikationsselskabernes krav til komponenterne i anlægget. Det betød fx, at der blev testet i temperaturspændet minus 20 til plus 80 grader. Udover temperaturtesten blev der bl.a. også specificeret en fugtigheds- og vibrationstest, en surgetest og ESD-test.

Designreview og pre-test

Under udviklingsforløbet fik JK e-solutions FORCE Technology til at gennemføre designreviews og pre-test.

“Pre-testene blev gennemført i forhold til de ting, der erfaringsmæssigt er svære at klare for den type produkter – nemlig radiated emission i nødbåndet (156- 165 MHz) og surge”, forklarer Susanne Otto, Marine og Offshore specialist hos FORCE Technology.

Akkrediteret typetest hos FORCE Technology

En prototype på brandslukningsanlægget er nu færdig og parat til at blive den endelige akkrediterede typetest hos FORCE Technology.

“1. september er dagen for selve typetesten, og det er selvfølgelig meget spændende. Det har været en travl periode for os, men vi har fået rigtig god og professionel hjælp hos FORCE Technology. Der bliver gået til den deroppe, og selvom det er dyrt for et lille firma som vores, har det været en absolut nødvendighed at samarbejde med FORCE Technology”, siger Kenneth Klokker.

Omkring 95 % af FORCE Technologys kunder inden for marinetypetest klarer ikke testen uden fejl, men ifølge Susanne Otto er JK e-solutions så velforberedte, som de kan blive.

“De har gjort alt det rigtige. De har specificeret kravene, før de gik i gang med udviklingsarbejdet, og taget forebyggende pitstop i form af designreview og pre-test, men der er selvfølgelig ikke nogle garantier”, siger Susanne Otto.

Ingen forsikring uden klassifikationsselskaber

Klassifikationsselskaberne tager sig af forskellige godkendelsesopgaver og certifikatudstedelser inden for blandt andet skibsfart.

Klassifikationsselskaberne udsteder certifikater på baggrund af typeprøvningsdokumentation.

De førende selskaber arbejder sammen om fælles krav, United Requirements (UR).

Klassifikationsselskabernes regler skal opfyldes for at få forsikringsdækning.