Efter blandt andet et vidensamarbejde med FORCE Technology er virksomheden Eze Elektroniks unikke faldalarm i dag tæt på færdigudviklet, og den testes i øjeblikket på to plejehjem i Aarhus-området. 

Sarita, som faldalarmen hedder, er den hidtil eneste af sin slags og har potentialet til at revolutionere markedet for faldalarmer. Det siger elektronikingeniør Nikolaj Kjær Nielsen, der under sin uddannelse i 2012 startede Eze Elektronik, som han i dag kører sammen med tre andre iværksættere.

”Helt overordnet er Sarita et elektronisk hjælpemiddel til ældre og handicappede. Brugeren af systemet bærer faldalarmen om halsen, og i tilfælde af fald eller andre alarmgivende situationer alarmerer Sarita automatisk personale og pårørende, ligesom brugeren også manuelt kan aktivere en alarmknap hvis nødvendigt,” forklarer han.

Endvidere tager Sarita hele konceptet med ældres sikkerhed og tryghed et skridt længere end hidtil set. Foruden at benytte en avanceret faldalarmeringsalgoritme indeholder faldalarmen også en GPS-funktion, der gør det muligt at lokalisere den faldne. Den kombination af funktioner kræver indtil i dag, at der benyttes flere enheder, men med Sarita reduceres alle disse funktioner til blot én enhed.

GSM kan være en besværlig størrelse

Det var i forbindelse med udviklingen af den trådløse kommunikationsteknologi, at FORCE Technologykom ind i billedet. FORCE Technology kunne nemlig forsyne Eze Elektronik med ekspertise i antennesystemer og -design, således at faldalarmen nu kan kommunikere via GSM-mobilnetværket og dermed afsende GPS-koordinater samt alarmbeskeder.

”Et af kravene til vores produkt var, at det skulle have den størst muligt rækkevidde. Dette kan reelt kun lade sig gøre ved at benytte sig af den trådløse GSM-netværksteknologi. Dog er GSM-frekvenserne en ret besværlig størrelse, da de har en relativ lang bølgelængde, og udfordringen var at produktet skulle kunne udstråle en 33 cm lang radiobølge fra en lille kasse på 2×5 cm med så høj effektivitet som muligt,” forklarer Nikolaj Kjær Nielsen.

Endvidere er produktet beregnet til at være fysisk meget tæt på kroppen, hvilket også kan være et problem for antennetuningen, da dens resonansfrekvens rykker sig kraftigt, når man placerer en antenne i nærheden af kroppen.

Wireless Klubben og videnkupon (som i dag hedder innobooster)

For at finde en løsning på de problemer, han stod overfor med de trådløse elementer i produktet, besluttede Nikolaj Kjær Nielsen at tage på klubmøde i Wireless Klubben hos FORCE Technology for at høre mere om bl.a. antennedesign. Wireless Klubben har til formål at udvikle deltagernes viden om trådløse teknologier samt at danne ramme for opbygningen af faglige netværksrelationer. Begge dele blev en gevinst for Nikolaj Kjær Nielsen og Eze Elektroniks udvikling af Sarita-faldalarmen.

”Under mødet stiftede jeg bekendtskab med et par af FORCE Technologys eksperter, som nævnte videnkupon-konceptet for mig,” forklarer han om den mulighed, som SMV’er har for at få tildelt 100.000 kroner til rådgivning, sparring eller forskning i forbindelse med, at virksomheden efterspørger viden til brug for et udviklingsprojekt.

Nikolaj Kjær Nielsen indløste sin videnkupon hos FORCE Technology, der som videninstitution fokuserede på at give Eze Elektronik faglig indsigt i, hvordan antennesystemer designes og konstrueres på en effektiv måde, som kunne gøre virksomheden i stand til fremadrettet selv at kunne foretage udvikling af antennesystemer.

Sparringsforløb i tre dele

Sparringen med FORCE Technology og den såkaldte videnkupon foregik i tre dele. Første del handlede om videnopbygning i form af en workshop, hvor FORCE Technology gennemgik de grundlæggende principper for antenner. Workshoppen tog udgangspunkt i Eze Elektroniks konkrete problemstillinger og gjorde virksomheden i stand til at forstå og vælge den systemmæssige løsning, som passede bedst til faldalarmen.

Anden del var en opbygning af kravspecifikation for antennerne. Da det var første gang, at Eze Elektronik arbejdede konkret med dette emne, blev der fokuseret på, at beslutninger og designvalg skulle dokumenteres detaljeret, så denne viden og selve antennedesignet kunne genanvendes hurtigere i fremtidige projekter.

Den sidste del handlede om verifikation, hvor FORCE Technology udarbejdede et katalog med standardantenner af typer, der oftest anvendes i lignende produkter. Disse kunne Eze Elektronik så sammenholde med kravspecifikationen og dermed udvælge de mest optimale typer af antenner.

Design, viden og netværk

Nikolaj Kjær Nielsen er særdeles tilfreds med forløbet, som har bragt ham nærmere den endelige lancering af produktet.

”Ikke nok med at jeg fik et næsten færdigt antennedesign med hjem – jeg fik også en enorm videnopbygning omkring antenner generelt. Ud fra den viden og erfaring, jeg har fået via videnkuponen, kan jeg nu selv designe visse typer antenner, matche disse og foretage nødvendige tests af disse, således at de er af en kvalitet, som er i orden i forhold til certificering og produktion. Og endelig betød samarbejdet selvfølgelig, at jeg har fået udvidet mit professionelle netværk,” siger han.

Det er Eze Elektroniks målsætning at markedsintroducere Sarita enten i sidste kvartal af 2015 eller i første kvartal af 2016.