Aalborg virksomheden VELA bruger nu FORCE Technology til at sikre, at virksomheden ikke får ubehagelige overraskelser, når det gælder test og produktgodkendelse. Det kaldes ”approval management”.

Certificeret test

Hvad er forskellen på en test, som er certificeret, og en test som ikke er certificeret? Ja, for Aalborg virksomheden VELA’s vedkommende består forskellen i, om man kan deltage i offentlige udbud eller ej – både i Danmark og andre lande. VELA fremstiller specialmøbler og kørestole til ældre og handicappede. I produktkataloget finder man omkring 25 elektriske kørestole, som er omfattet af bl.a. EMC-krav.

Stolene sælges typisk ikke direkte til brugerne, men til offentlige hjælpemiddelcentraler i Danmark, Norge, Tyskland, Holland og andre europæiske lande. Ofte sker salget i forbindelse med udbudsrunder, hvor flere producenter byder ind med tilbud på levering af fx elektriske kørestole.

“Vi deltog i en udbudsrunde, hvor vi oplevede, at fordi vores EMC-test ikke var certificeret, kunne vi ikke kvalificere os til udbudsrunden. Og den oplevelse gjorde, at vi besluttede at sætte endnu mere fokus på, om vores produkter lever op til de test- og certificeringskrav, som vores kunder kræver,” fortæller Michael Vestergaard, udviklingschef hos VELA.

“I forhold til for bare 2-3 år siden oplever vi i dag en helt anden fokus på, at produkter ikke bare er testede, men også testet af en akkrediteret testudbyder som fx FORCE Technology. I de udbud, som vi deltager i, er det blevet et vigtigt konkurrenceparameter, at man har fået sine test certificeret. Ellers risikerer man, som vi oplevede, at man ikke kan deltage i udbuddene. Vi oplever sågar, at nogle udbydere kræver, at vores produkter også skal kunne leve op til nye, skærpede krav i hele kontraktperioden, typisk 3-4 år frem i tiden,” fortæller Michael Vestergaard.

Efter oplevelsen med den mistede deltagelse i udbuddet besluttede VELA sig for at få foretaget en systematisk gennemgang af alle sine produkter for at finde ud af, hvordan hvert enkelt produkt var testet, og i hvor høj grad de levede op til både gældende og kendte fremtidige krav. “Vi fik FORCE Technology til at foretage gennemgangen af alle vores produkter, som både omfattede EMC og andre tekniske parametre. Den gennemgang betyder, at vi nu har sikkerhed for, at alle vores produkter har gennemgået alle krævede test,” siger Michael Vestergaard.

Med op mod 500 underleverandører er det en løbende opgave at kommunikere både nuværende og kommende krav videre til alle, som leverer komponenter til VELA’s elektriske kørestole. “Når man begynder at arbejde mere systematisk og skærper kravene, har det naturligvis en afsmittende effekt på alle de producenter, som leverer dele og komponenter til vore kørestole. Enten må de sørge for, at deres komponenter overholder grænseværdierne eller alternativt blive skiftet ud med andre leverandører,” siger Michael Vestergaard.

I dag har VELA en aftale med FORCE Technology om såkaldt “approval management”. FORCE Technology skal simpelthen sørge for, at VELA ikke bliver mødt med ubehagelige overraskelser, både når det gælder EMC og andre tekniske krav, og sikre at virksomheden altid er på forkant med udviklingen og kommende ændringer i krav og testtyper. “For os vil det være en kæmpe opgave selv at overvåge alle de testkrav, som vores produkter er omfattet af – eller kan blive omfattet af. Så vi har købt FORCE Technology til at varetage alle de opgaver, som har med “approval management” at gøre – altså alle opgaver som vedrører godkendelsen af vores produkter,” siger Michael Vestergaard.

For VELA er EMC ét af flere vigtige parametre, når det gælder test og produktgodkendelse. “Det giver en tryghed at have FORCE Technology i ryggen, når det gælder vores produkters EMC-status. Vi skal selvfølgelig selv i vores daglige udviklingsarbejde være opmærksom på, om de komponenter, vi bruger, er anvendelige i forhold til EMC-grænserne. Hvis man først har brugt et halvt år på at lave en prototype, og det viser sig, at den ikke overholder kravene, kan blive dyrt i længden,” siger Michael Vestergaard og fortsætter: “Vi har oplevet FORCE Technology som yderst professionelle, og de har sågar indhentet tilbud hos andre testudbydere for os, selv om de også selv udfører disse test. Det oplever vi som meget kundeorienteret”, siger han.