Det kan være tungt og kompliceret at få produkter til køretøjer e-mærket (typegodkendt). Den danske afdeling af den verdensomspændende virksomhed Carlo Gavazzi, der udvikler og sælger el-komponenter engros, samarbejder derfor med FORCE Technology for at spare tid og ressourcer.

Når man producerer elektronisk materiel til køretøjer, er nøglen til det europæiske marked et e-mærke. Mærket er udtryk for, at produktet er typegodkendt af en EU-myndighed på baggrund af test udført på et godkendt teknisk laboratorium og lever op til alle krav. 

Men det kan være sin sag at få et e-mærke. I Tyskland er det Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), der er myndighed på området, og det er kun ganske få laboratorier, der er godkendt til at teste og kan tilbyde kunden assistance hele vejen fra designidé til e-mærket produkt – i Danmark kun FORCE Technology.

For den danske afdeling af den globale virksomhed Carlo Gavazzi er det derfor oplagt at samarbejde med FORCE Technology:

”Standarder, test, godkendelser og mærkning fylder mere og mere i vores arbejde. Kunderne efterspørger det i stigende grad, og det kræver mange ressourcer hele tiden at være up to date med det nyeste på området. Det får vi god hjælp til af FORCE Technology”, siger Niels Hyltoft Andersen, der er projektleder hos Carlo Gavazzi i Danmark.

Styr på papirarbejdet

Han fremhæver både den viden, FORCE Technology leverer, og de særlige faciliteter og udstyr, som Carlo Gavazzi får adgang til via GTS-instituttet.

”Vi får blandt andet hjælp til processen – at teste og holde styr på rækkefølgen af alle de ting, der skal falde på plads. Og hos os kan der godt gå lang tid, fra vi får det ene produkt godkendt til næste gang, vi skal bruge samme specifikke standard, men hos FORCE Technology sidder der folk, som arbejder med det hver dag, og kan give os den nyeste viden, så vi er sikre på, at vi ikke overser noget, og at det, vi laver, er korrekt. Det er især vigtigt, når vi skal ind på nye områder”, siger han.

”Bureaukratiet kan være tungt, men FORCE Technology klarer papirarbejdet for os og hjælper os med at forstå kompliceret lovtekst. Det sparer vigtig tid og ressourcer”, siger Niels Hyltoft Andersen.

Om Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi er en italiensk virksomhed med aktiviteter mange steder i verden – fx Kina, Litauen og Danmark. Den producerer og sælger bl.a. nærhedsfølere, lysstyring, energimålere, automatiske døre og parkeringssystemer.

I Danmark startede Carlo Gavazzis aktiviteter med et opkøb af virksomheden Electromatic i Hadsten. I dag er produktionen flyttet til andre lande, men produktudvikling, salg og service er forblevet i Danmark. 

 

Om godkendelser for Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Hvis et produkt i et køretøj har funktioner, der kan forstyrre føreren eller andre trafikanter - fx med lys eller lyd - eller hvis det håndterer lovpligtige data, fx fra den elektroniske fartskive, så skal det testes og typegodkendes (e-mærkes).

Om e-mærkning

For at få et e-mærke skal man gennem fire led:

  1. On-site audit fra KBA. FORCE Technology hjælper med papirarbejdet og med, at blive klar til audit og være forberedt på de emner, som auditor må forventes at ønske svar på.
  2. Dokumentation. FORCE Technology hjælper med forberedelse af dokumentation til typegodkendelsesansøgningen og vedligeholder lister med de informationer, som myndigheden kræver, så det er nemt for producenten at finde det frem. 
  3. Test. FORCE Technology tester kundens produkt iht. EMC-standarden for køretøjer, trailere og komponenter til disse.
  4. Ansøgning indsendes. FORCE Technology uploader dokumentationspakke og testrapport på KBA’s server, udfylder ansøgningsblanketten, som kunden indsender, og varetager dialogen med myndigheden.
 

Om FORCE Technology

FORCE Technology er det eneste EMC-laboratorium i Skandinavien, der er godkendt som såkaldt Technical Service Laboratory og dermed må lave R10-test og hjemtage E1-mærke fra den tyske myndighed KBA, eller E5-mærke fra den svenske Trafikstyrelsen, STA. KBA og STA er pendanter til Transportstyrelsen i Danmark.

Det betyder, at danske producenter af udstyr til køretøjer kun skal kontakte én leverandør for at få adgang til e-mærkning. 

FORCE Technology kan tilbyde en lang række EMC-test udover R10 - fx på områder som miljø og pålidelighed, der er relevante for producenter i og omkring køretøjsbranchen iht. EU og internationale standarder.

Læs om EMC-klubben.