Hvilken værdi bringer dansk deltagelse i internationale standardiseringsudvalg til dansk industri og samfund?

Læs 6 cases, der illustrerer vigtigheden af, at danske virksomheder er opdateret på viden og udvikling inden for en lang række standarder - fra vand- og varmeenergimålere, faste biobrændsler, ledelsessystemer til affaldsforbrænding og luftemissioner. 

Casenkataloget er udarbejdet af FORCE Technology og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Læs de seks cases

Torben Pedersen, BIOFOS, på renseanlægget i BIOFOS Avedøre

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation overfor myndighederne

/Case

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.
Vandmålere testes på prøvestand hos FORCE Technology

Erfa-grupper ruster industrien til større konkurrencekraft

/Case

For medlemmerne i erfa-grupperne for vand- og varmeenergi flowmåling i regi af CLM er der ingen tvivl: Det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.
Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.

Virksomheder sparer ressourcer med indsigt fra FORCE Technology

/Case

FORCE Technology er en af de samarbejdspartnere, der holder medlemmerne af Dansk Forening for Kvalitet opdaterede på udviklingen af standarden og hjælper med at oversætte den til hverdagen.
Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

En enkel standard er en god standard

/Case

Med en stærk dansk tradition inden for karakterisering af faste biobrændsler har FORCE Technology sat solide aftryk i de mange europæiske og internationale standarder på området, med særlig vægt på anvendelighed og tilgængelighed for også mindre virksomheder.
Compliance standards

Viden fra FORCE Technology fremtidssikrer vand- og energimålere

/Case

Apator Miitors har ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Men med hjælp fra FORCE Technology kan virksomheden alligevel fremtidssikre sine produkter.
REFA affaldsforbrændingsanlæg

Viden om standarder er afgørende for en optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.