Hvilken værdi bringer dansk deltagelse i internationale standardiseringsudvalg til dansk industri og samfund?

Læs 6 cases, der illustrerer vigtigheden af, at danske virksomheder er opdateret på viden og udvikling inden for en lang række standarder - fra vand- og varmeenergimålere, faste biobrændsler, ledelsessystemer til affaldsforbrænding og luftemissioner. 

Casenkataloget er udarbejdet af FORCE Technology og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.