FORCE Technology har lavet flowanalyse på et røggasrens-ningsanlæg til Bornholmerfærgen MS Hammerodde. Stort udviklingsprojekt hos Catcon hjælper den maritime industri til at efterkomme nye lovkrav om emissioner til søs.

I forbindelse med et projekt om design og etablering af et røggasrensningsanlæg til Bornholmerfærgen, søgte den danske virksomhed Catcon om projektsamarbejde med FORCE Technology via videnkupon-ordningen under Forsknings- og Innovatinsstyrelsen.

Catcon, som laver røggasrensningsanlæg bl.a. til den maritime industri, havde brug for ekspertrådgivning til design af anlægget. En stor del af udfordringen ved design af SCR-anlæg til skibe er den begrænsede plads, som stiller store krav til bøjningerne i anlægget.

Flowanalyser optimerer design

I FORCE Technologys afdeling for Industrielle Processer blev der ved hjælp af CFD (Computational Fluid Dynamics) opbygget en numerisk model af SCR-anlægget til Bornholmerfærgen.

CFD bruges til at beregne avancerede strømningsforløb, som ellers ville kræve omfattende modeltest og målinger. CFD giver mulighed for at justere på konstruktionen af anlægget og placeringen af ledeskovle (guidevanes) i bøjningerne, og så analysere hvornår flowet er optimalt. 

FORCE Technology kunne efterfølgende rådgive Catcon om opbygningen af anlægget samt placering af dyser og ledeskovle, således at flowet i anlægget blev optimeret. Det betød at Catcon var i stand til at opnå en bedre mixing af urea og røggas i anlægget, hvilket gør det billigere og mere miljøvenligt at rense røggassen for NOx og derved overholde lovkravene.

Skærpede krav om mindre udledning

Den stigende opmærksomhed omkring røggasrensning på skibe følger i kølvandet på de skærpede krav til NOx emissioner fra IMO (den Internationale Maritime organisation), og der er derfor skabt et behov for nye løsninger, der kan reducere udledningen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra skibsfarten.  En af de teknologier, der kan anvendes til røggasrensning er SCR (Selective Catalytic Reduction), som giver op til 80 % Nox-reduktion.