På trods af e-mærkning oplevede en større dansk producent af færdigpakket dyrefoder at få tilsendt reklamationer med krav om tilbagebetaling fra en udenlandsk kunde.

e-mærkning giver sikkerhed for producent og køber

En større dansk producent af dyrefoder valgte e-mærkning, fordi den tillader variationer i indholdets vægt i færdigpakninger. Nogle gange er der lidt mindre foder i pakningerne andre gange lidt mere. Små variationer i den enkelte paknings vægt er acceptable, så længe partiets gennemsnitlige nettovægt er som angivet.

e-mærkning giver fordele til både producent og køber af foderet. Køberen får sikkerhed for, at det samlede parti i gennemsnit har den angivne vægt, og at der er krav til undervægten i den enkelte færdigpakning. Producenten har den fordel, at variationer er tilladt, og at han derfor kan reducere overfyldning. 

På trods af e-mærkningen modtog producenten reklamationer fra en udenlandsk køber. Derfor kontaktede deres Quality/Technical Manager FORCE Technologys Stig Jarmer, der er ekspert i e-mærkning af færdigpakninger, i håb om at finde en løsning på problemet.

Stikprøvekontrol viste uregelmæssigheder

Køberens stikprøvekontrol viste, at vægten af udvalgte færdigpakninger ikke svarede til den, der var angivet på emballagen. Derfor sendte de regninger til producenten for ikke at overholde e-mærkningens regler.

Under normale omstændigheder ville køberen have haft ret. Men stikprøvekontroller på e-mærkede færdigpakninger, skal udføres efter fastlagte regler, for at de giver et retvisende resultat. I dette tilfælde blev kontrollerne udført på få pakninger ud af små delpartier. De bør i stedet udføres et sted, hvor hele varepartiet er samlet f.eks. på importørens lager.

Rådgivning fjerner misforståelser

Problemet skulle findes i den udenlandske kundes kvalitetssystem, og hvor det foreskriver at kvalitetskontrollen skal udføres. På baggrund af rådgivningen fra FORCE Technology endte det med, at producenten fik overbevist kunden om, at deres kvalitetssystem ikke lever op til reglerne for e-mærkning – og de vil nu overveje at ændre det.

”Stigs rådgivningen var helt i top. Og det var godt, at vi kunne få gjort vores køber opmærksom på, at vi rent faktisk overholder e-mærkningsreglerne,” siger producentens Quality/Technical Manager. Og tilføjer afslutningsvis: ”e-mærkning er en rigtig god løsning for alle procesvirksomheder, der har fylde/pakkeanlæg.”

FORCE Technology er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen, som det p.t. eneste bemyndigede laboratorium i Danmark, til at godkende og kontrollere, de virksomheder, der ønsker at anvende e-mærkning.