Kaizen-filosofien bliver brugt i H. Lundbeck A/S til at optimere produktion og administrative processer.

H. Lundbeck A/S er gået til kulturen. Som en af verdens førende medicinalkoncerner når det gælder centralnervesystemet, har man indset behovet for at udvikle virksomhedens evne til hurtigt at gennemføre forbedringer, både i produktionen og i de administrative processer.

Derfor valgte Teknisk Driftsafdeling hos H. Lundbeck A/S at implementere Kaizen-kulturen. En proces, der gennemførtes i samarbejde med FORCE Technology.

Samspil på alle niveauer

Gennem Kaizen skaber virksomhedens ansatte en optimeringskultur, som er med til at sikre en integreret kvalitets- og produktivitetsudvikling.
Kaizen-filosofien handler om at udvikle forståelsen for kvalitative forbedringer hos medarbejderne på alle niveauer i virksomheden. 

Det er kun i samspil med en engageret ledelsesindsats, at medarbejderne gennem holdningsbearbejdning og uddannelse kan indføre og forankre Kaizen i virksomheden – og dermed opnå markante resultater i produktionsmål og -kultur. Det er H. Lundbeck A/S et godt eksempel på.

Første Kaizen-event: både primære og sekundære mål i hus 

H. Lundbeck A/S tog som det første fat på håndteringen af arbejdsordre for vedligehold af samtlige produktionsanlæg; her så man en central administrativ proces med oplagte forbedringspotentialer. 

En værdistrømsanalyse udarbejdet sammen med de ansatte førte frem til en række resultatmål for den første Kaizen-event. Efter det første 7-ugers event er samtlige primære og sekundære mål opnået: 
  • Gennemløbstid reduceret med 65 % 
  • Ansvarsskift reduceret med 44 % 
  • Økonomisk besparelse på minimum 200.000 kr. det første år.
Samtidig har H. Lundbeck A/S nået alle sekundære mål: et udbygget leverandørsamarbejde, standardiserede arbejdsprocesser samt medarbejdertræning. Så efter syv ugers læring er første Kaizenproces i hus. Dermed har en prøvekørt og effektiv forbedringskultur slået rod hos H. Lundbeck A/S.

Kulturfundament for værdiskabelse 

Effekten er i høj grad et resultat af betydelig medarbejderinvolvering i teamet. Det er for eksempel en af virksomhedens egne projektledere, som har stået i spidsen – netop for at sikre, at Kaizen-værdierne er blivende og får tag i organisationen.

FORCE Technologys production excellence-gruppe har nu skabt et kulturfundament for fortsatte forbedringer; bl.a. råder kunden over en operationel Kaizen-manual udviklet specielt til H. Lundbeck A/S. Der skal nu gennemføres nye events med nye medarbejdere involveret som motor i den videre proces. 

Frank Madsen, chef for Teknisk Driftsafdeling hos Lundbeck: ”Vi er meget glade for samarbejdet med FORCE Technology. Hos H. Lundbeck A/S har vi set en lang række fordele ved Kaizen, og vi har nu valgt at implementere værktøjet bredt i koncernens operative områder”