Med en stærk dansk tradition inden for karakterisering af faste biobrændsler har FORCE Technology sat solide aftryk i de mange europæiske og internationale standarder på området, med særlig vægt på anvendelighed og tilgængelighed for også mindre virksomheder.

Den gode standard balancerer kvalitet og enkelthed. Det er indlysende, at kvaliteten af standarden skal være så høj, at resultaterne ved at følge standarden er brugbare, korrekte og sammenlignelige ved anvendelse i forskellige laboratorier på europæisk eller internationalt plan. Hvis standarden er unødigt kompliceret eller svær at tolke af andre end specialister, vil den ikke vinde udbredelse, og et værktøj vil være gået tabt.

"Siden det europæiske arbejde med standarder for karakterisering af faste biobrændsler begyndte, har vi arbejdet hårdt for, at standarderne er til at forstå og kan bruges i praksis af de danske laboratorier og mindre virksomheder", siger Susanne Westborg, der er Specialist i afdelingen for Kemisk Analyse hos FORCE Technology, og som gennem Dansk Standard deltager i arbejdet i den europæiske CEN-komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

Så dansk som muligt

På området for faste biobrændsler har Danmark og FORCE Technology altid haft en fremtrædende position. Danmark var blandt de første, der udviklede metoder på området via store danske projekter. Den ballast kombineret med en energisk aktivitet i de tekniske arbejdsgrupper under CEN og siden under ISO-komitéen har betydet, at de internationale standarder for faste biobrændsler har et markant dansk aftryk.

For de danske virksomheder betyder det en forbedret konkurrenceevne, når internationale standarder svarer til de metoder og principper, som virksomhederne kender og anvender i forvejen.

"Vi forsøger at få så meget fra dansk praksis med ind i de internationale standarder som muligt", siger Susanne Westborg.

Til forsvar for enkeltheden

FORCE Technology arbejder især for at standarderne ikke bliver unødigt komplicerede eller dyre at anvende. Det gælder eksempelvis krav til brug af omkostningstungt udstyr eller dyre undersøgelser. De skal være anvendelige for mindre virksomheder, herunder kedelfabrikanter, fjernvarmeanlæg, brændselsimportører og -producenter.

"Standarderne må ikke blive for indforståede, læsbarheden skal være i orden, og metoderne må ikke være unødigt komplicerede. Det er ikke en kamp, man vinder med ét slag, men ved et vedholdende og langvarigt arbejde – som med alle standarder", siger Susanne Westborg.

FORCE Technologys deltagelse i de tekniske arbejdsgrupper i ISO og CEN betyder også, at hvis en dansk virksomhed er i tvivl om indholdet i en standard, kan den kontakte FORCE Technology og få en forklaring på, hvordan det skal forstås, og hvad baggrunden kan have været.

Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.
Susanne Westborg har deltaget i arbejdet i den europæiske CEN-komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri.