Med røntgenteknologi hjalp FORCE Technology EVT med at dokumentere kvaliteten af virksomhedens rørsamlinger i forbindelse med et stort VVS-arbejde. Resultatet gav bevis for kvaliteten af EVT’s arbejde og økonomisk tryghed for kunden.

Radiografi af press-samling med skarpe kanter og grater på rørender samt pore i svejsning på T-stykke (produktionsfejl)
Radiografi af press-samling med skarpe kanter og grater på rørender og pore i svejsning på T-stykke (produktionsfejl).

Rørsamlinger kan have skjulte fejl

EVT skulle installere 399 radiatorer på Rigshospitalet i forbindelse med ombygning af Teilumbygningen på Frederik V's Vej 11. I den forbindelse skulle rørene samles med såkaldte press-samlinger. Ved ny- og ombygning af hospitaler bliver der bliver lavet rigtig mange rustfrie rørinstallationer til brugsvand og centralvarme, og man anvender press-samlinger til samling af rørene.

”Et problem i branchen er, at mange tekniske installationer ganske enkelt ikke bliver lavet godt nok. Selve rørene er i orden, men samlingerne er ikke lavet korrekt. Det kan man ikke se med det blotte øje, når først installationen er lavet,” forklarer Henrik Engelgaar, administrerende direktør i EVT.

Radiografi og foto af T-stykke med produktionsfejl.
Radiografi af T-stykke med produktionsfejl.
Radiografi og foto af T-stykke med produktionsfejl
Foto af T-stykke med produktionsfejl.

Kvaliteten fik et røntgentjek

For at sikre sig, at kvaliteten af press-samlingerne var i orden, bestilte Rigshospitalet en kvalitetskontrol hos FORCE Technology. Henrik Engelgaar forklarer: ”Man har de seneste 10-15 år konstateret mange fejl i installationer i Danmark. Derfor er det ikke længere nok, at man bare siger, at tingene er i orden – man skal også kunne bevise det.”

Kontrollen fokuserer på to områder: Dels kontrollerer FORCE Technology, om rørene er samlet korrekt, dels om de er skåret efter de krav, der gælder. Kontrollen foregår ved at gennemlyse udvalgte samlinger med røntgenteknologi og dokumentere resultaterne. Det er fagtilsynet hos den rådgivende ingeniør, der udvælger de samlinger, der skal undersøges. ”Der er kun en håndfuld leverandører, der kan det her, og FORCE Technology er synonym med autoritet og nøjagtighed. Skal man være sikker på noget, så går man til jer”, fortæller Henrik Engelgaar.

At efterprøve kvaliteten af eksempelvis press-samlinger indgår i det, man inden for byggebranchen kalder Commissioning-processen. Der er her tale om en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav. Processen forløber igennem alle byggeriets faser og videre ind i driftsfasen. Selvom Commissioning-processen stadig er en relativt ny disciplin i den danske byggebranche, indgår den i flere standardkontraktdokumenter.

Typisk opstilling af røntgenrør og Digital Detector Array (DDA)
Typisk opstilling af røntgenrør og Digital Detector Array (DDA).

Nul fejl hos EVT

Kontrollen af Engelgaars installationer på Rigshospitalet omfattede 100 press-samlinger, og de blev alle 100 % godkendt.

”Det er vigtigt i en byggeproces, at vi løbende kvalitetssikrer, således at planer og deadline overholdes og så kunden får sikkerhed for, at VVS-arbejdet holder lige så lang tid som selve bygningen. Derudover sætter vi som virksomhed en stor dyd i at udføre vores arbejde korrekt, så vi er naturligvis stolte over resultatet”, siger Henrik Engelgaar. 

En god investering med hurtig tilbagebetaling

Et typisk spørgsmål fra EVT’s kunder er, om den ekstra arbejdsgang med at kvalitetstjekke arbejdet nu også kan betale sig. Spørger man EVT, er der imidlertid ingen tvivl om, at kvalitetskontrollen er økonomisk bæredygtig for kunden.

Hvis ikke VVS-arbejdet er lavet ordentligt fra starten, risikerer man en femdobling af prisen. Derfor er tilbagebetalingstiden ofte under et år. Derudover kan kunden reducere sin forsikringspræmie, når anlægget er afprøvet. Så fordelene er til at tage at føle på. Henrik Engelgaar, Administrerende direktør / Engelgaar Teknik