For medlemmerne i erfa-grupperne for vand- og varmeenergi flowmåling er der ingen tvivl: Det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Værdiskabende erfa-grupper gennem snart 20 år

Siden begyndelsen af 00’erne har repræsentanter fra vand- og varmeforsyningerne samt producenter af flowmålere mødtes til erfa-arrangementer i regi af Center for Legal Metrologi (CLM) for at blive klogere på en lang række emner, herunder standarder for vand-, varmeenergi- og kølemålere.

I den tid har FORCE Technology, der driver grupperne, lagt en stor indsats i både at hjemtage viden fra de europæiske standardiseringsudvalg og formidle den til gruppens medlemmer. FORCE Technology har arbejdet for at repræsentere branchens interesser ved forhandlingsbordet i standardiseringsudvalgene CEN/TC 92 for vandmålere og CEN/TC 176 for varmeenergi- og kølemålere.

I 2018 blev medlemmerne bedt om at vurdere værdien af FORCE Technologys deltagelse og den viden medlemmerne modtager i regi af CLM. Og der er ingen tvivl: Medlemmerne mener, at det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Større viden om standarder

Medlemmerne blev bedt om at evaluere, om de har fået større viden om standarder via deres deltagelse i CLM.

Ja helt klart. Uden CLM så vil jeg nok have været mere lost.” Claus Nielsen, HOFOR

Absolut, min deltagelse giver mig et rigtig godt indblik i ændringer samt teknikaliteter omkring de enkelte standarder.” Anders Fiilsøe Falkeborg, Kamstrup

Ja, generel information omkring de problematikker, der diskuteres på nationalt, men også internationalt plan. De informationer, vi modtager på møder i CLM-regi, er altid meget nyttige. For mig er det det eneste sted, jeg får informationer omkring nye standarder m.v.” Evan Stokkebæk, DIN Forsyning.

Helt klart. I en travl hverdag får man ikke altid fulgt med i, hvad der rører sig. Så meget af min viden er igennem deltagelse i CLM.” Allan Svendsen, Kamstrup.

Værdien af større viden om standarder

Medlemmerne blev også spurgt til, om den nyeste viden om standarder, der har fået, har været værdifuld for dem og hvordan.

”Ja, som målerfabrikant er standarder helt centrale for at kunne konkurrere på markedet.” Thue Lindballe, Apator Miitors.

Meget værdifuldt! Det er altid bedre at kunne sigte og ramme korrekt, det er det man får ud af at kende til standarder og arbejdet med dem. Samtidig er det at kende til kommende ændringer meget værdifuldt i udviklingsarbejde.” Anders Fiilsøe Falkeborg, Kamstrup.

For at kunne sælge de rigtige løsninger til nye og nuværende kunder.” Henrik Peter Schou, Brunata.

Jeg får både den nyeste viden, og samtidig får jeg den forklaret og uddybet via CLM.” Peter Fischer Jensen, Kamstrup.

Det har været meget nyttigt at modtage ny viden omkring standarderne. Vi har et akkrediteret målelaboratorium, og vi får derigennem mange henvendelser fra andre forsyningsselskaber. Vi er bedre ”uddannet" til at besvare disse henvendelser." Evan Stokkebæk, DIN Forsyning.

Det er meget vigtigt for mig og min arbejdsplads at være 100% opdateret. Vi har som producent af målere et ansvar for at følge med i udviklingen med div. standarder, som vores produkter er godkendt i henhold til. Den viden vi derfor får igennem CLM-arbejdet er meget vigtigt.” Allan Svendsen, Kamstrup.

Dansk deltagelse skaber værdi for branchen

Medlemmerne blev også bedt om at vurdere, om en dansk deltagelse i standardiseringsudvalgene CEN/TC 92 og CEN/TC 176 skaber værdi for branchen som helhed.

Der er ingen tvivl om, at det gennem tiden har været værdifuldt. Jeg mener, at vi danskere har en god tilgang til standardisering, der sikrer, at det også bliver operationelt.” Hans Henrik Finne, Ista Danmark.

Det er væsentligt, at vi er med til at præge standarderne, da vi er førende på området, så vi kan få standarderne til at tilpasse sig vort marked og ikke et marked, der er f.eks. 10 år bagud med udviklingen.” Lars Dahlby Glerup, Brødrene Dahl.

”Ja. Det er nemmere med samarbejde med udenlandske kunder, når de ved, at Danmark er førende inden for standardiseringsarbejdet.” Per Andersen, Grundfos.

Det er vigtigt, at danske erfaringer og viden, fra blandt andet forsyningsvirksomheder, er med til at præge relevante standarder.” Flemming Jensen, HOFOR

Det skaber stor værdi at kunne være med til at påvirke standarderne og deres ændringer. Den indflydelse må ikke undervurderes, man kan hurtigt komme til at miste lokale specialiteter og krav fra det danske marked, som ville vanskeliggøre arbejdet med udvikling af produkter." Anders Fiilsøe Falkeborg, Kamstrup

Branchens vækst og konkurrencepotentiale i fremtiden

Sidst i undersøgelsen blev medlemmerne bedt om at give deres bud på, hvilken rolle en dansk deltagelse i standardiseringsudvalg spiller for branchens vækst og konkurrencepotentiale i fremtiden?

Dansk industri får tidligt adgang til processen med at indføre ændringer i standarderne og dermed markedet. Udvikling tager lang tid og dansk industris muligheder for at løbe forrest, frem for at halse efter markedet, øges.” Thue Lindballe, Apator Miitors.

Det er vigtigt for vores land, at vi viser vores deltagelse. At der er en vis kvalitet i de målere, som kommer på markedet. Jeg er helt sikker på, at hvis vi ikke deltog, så var der meget dårlige målere på markedet.” Claus Nielsen, HOFOR.

”Vi kan være første med nye produkter og derved få en mulighed for at vækste branchen I Danmark.”, Per Andersen, Grundfos.

Det spiller en stor rolle for, at vi har viden og indflydelse til det danske og europæiske marked.” Henrik Peter Schou, Brunata.

”… men der gælder vel det gamle råd om at være med ved bordet, hvis man ikke vil være på menukortet.” Peter Fischer Jensen, Kamstrup.

Læs mere om erfa-grupperne for vand- og varmeenergi, samt om FORCE Technologys andre erfa-netværk og klubber.

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og CLM og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri.