Eurocode 3 stiller større krav til svejsning af stålkonstruk-tioner, f.eks. broer og bygninger. FORCE Technology hjælper virksomheder til at anvende nye standarder. 

Stålkonstruktioner er ikke kun broer, kraner og en enkelt silo i landskabet. Det er bl.a. også små og store bygninger. Så der er stål overalt, hvor vi færdes – og regler, som virksom-hederne skal kende og følge, når de producerer stålkonstruktioner.

I 2009 fik danske virksomheder nye normer for stålkonstruktioner at slås med, og det hjælper FORCE Technology alt fra bygherrer til smedeforretninger med at håndtere.

Skærpede krav til store og små

Den såkaldte Eurocode 3-standard for stålkonstruktioner er skrappere end den gamle danske. Fra nu af skal virksomheden udarbejde både svejseprocedurer og en kvalitetshåndbog for deres stålarbejder.

Samtidig er det blevet meget mere kompliceret at bestemme omfanget af inspektion ved bestemte testtyper. Det at forstå de nye regler er dermed et konkurrenceparameter for danske virksomheder.

Nye værktøjer

Særligt for mindre virksomheder er det nye tider. Mange smede- og maskinfabrikker er underleverandører til stålproducerende virksomheder eller direkte til bygherrer, som forventer, at der er styr på dokumentationen.

Så FORCE Technology har i 2009 udviklet modelhåndbøger og afholdt en række gå-hjem-møder og temadage, som leder virksomhederne og de kommunale forvaltninger på vej. De større virksomheder mærker også de skærpede krav.

CSK: sparring med blik for omkostningerne

CSK Stålindustri A/S, der bl.a. har udført stålkonstruktioner til DR-byen, tog tidligt kontakt til FORCE Technology om de nye standarder. ”Vi har fået stor hjælp til at tolke normerne og til at indføre et samlet kvalitetsledelsessystem”, siger teknisk chef hos CSK Jesper Dahl Thomsen og fortsætter: ”Det er vigtigt, at vi tidligt forstår og tager højde for nye dokumentationskrav til leverancerne.

Mange spørgsmål om f.eks. det omfang, vores konstruktionsdele skal kunne spores i, har stor betydning for vores priser. Derfor lægger vi vægt på, at FORCE Technologys sparring har blik for mere end blot ordlyden af standarderne”, slutter Jesper Dahl Thomsen.