ARGO har en ambition om at være i front, når det gælder miljø. Derfor sætter ARGO fokus på miljø- og præstations-målinger, inkl. kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS).

ARGO – et moderne og miljøbevidst affaldsselskab

ARGO er et interessentejet affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabet fungerer som videnscenter for borgere, virksomheder og interessentkommuner. I 2015 beskæftiger ARGO ca. 130 medarbejdere i Danmark.  

ARGO driver 2 kraftvarmeanlæg (forbrændingsanlæg), 14 genbrugspladser og 1 deponi. Endvidere driver selskabet en genbrugsterminal, der bundter pap, papir og plast samt en omlastestation, der omlaster forbrændingsegnet affald. 

Udbudsrunde og valget af FORCE Technology 

Ligesom andre affaldsselskaber er ARGO underlagt krav fra Miljøstyrelsen om miljømålinger af røggas. ARGOs miljømålinger og kvalitetssikring af AMS bliver, som andre offentlige virksomheders opgaver, udbudt til leverandører i større offentlige udbudsrunder. 

I sidste udbudsrunde valgte ARGO at lave rammeaftale med FORCE Technology som leverandør af miljømålinger og kvalitetssikringsmålinger. 

”Vi havde mulighed at vælge blandt flere leverandører, men vi valgte at fortsætte vores samarbejde med FORCE Technology. Vores samarbejde begyndte for ca. 15 år siden, og det fungerer stadigvæk rigtigt godt. Vi bruger faktisk også FORCE Technology til andre typer målinger og driftsopgaver, ” fortæller Berit Nielsen, ansvarlig for miljørapportering for kraftvarmeværket i ARGO. 

FORCE Technology gennemførte miljømålinger og kvalitetssikring af AMS 

FORCE Technologys opgaveløsning i henhold til rammeaftalen omfattede: 
  • Miljømålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen
  • Kvalitetssikring inklusiv gennemførsel af AST, QAL2 og QAL3 
FORCE Technology opstillede et program for opgavens udførelse. Da omfanget af denne type målinger er stort, lagde FORCE Technology stor vægt på at optimere arbejdet og sikrede dermed, at det kunne udføres effektivt med hensyn til tid og udgifter for ARGO.   

”Planlægning af miljømåling er ikke altid let, fordi den meget let påvirkes af ændringer i driften. Men FORCE Technology har været fleksible, hvad dette angår. Konsulenterne er samarbejdsvillige, og vi plejer at holde et årligt møde om samarbejdet, for at diskutere, om der er noget, der skal gøre anderledes. Derudover har konsulenterne i FORCE Technology være gode til at holde os informeret om nye regler og ændringer i lovgivning på området, som vi skal være opmærksom på”, fortæller Berit Nielsen om det nuværende samarbejde med FORCE Technology.