Et skræddersyet softwarebaseret livscyklusvurderingsværktøj sikrer, at NKT Cables kan dokumentere de miljømæssige egenskaber af deres produkter, således som det er beskrevet i de europæiske standarder.

NKT Cables, en del af NKT-koncernen, designer, producerer og markedsfører kabler i høj kvalitet til energisektoren med fokus på elektrisk infrastruktur, byggeri og bilindustrien. 

Virksomheden, der beskæftiger omkring 3.200 medarbejdere, ønsker at være førende med innovative, højteknologiske og bæredygtige løsninger. Et vigtigt fokusområde for NKT Cables er miljø, særligt i virksomhedens produktion, hvor energieffektivitet, ressourceudnyttelse og affaldsforebyggelse er de vigtigste prioriteter. 

Krav om miljøvaredeklarationer på byggevarer

Udover NKT Cables eget fokus på miljøet, er der i stigende grad fokus på bæredygtighed i byggebranchen særligt i forhold til vurdering af byggevarers anvendelighed. 

Byggevareforordningen stiller derfor krav om, at alle byggevareproducenter, som markedsfører deres produkter i EU, skal fremlægge miljødokumentation på en harmoniseret måde, der gør det muligt at sammenligne byggevarer ud fra deres miljøpåvirkning i en given bygning.

Fleksibelt værktøj der går skridtet videre 

NKT Cables henvendte sig derfor til afdelingen Anvendt Miljøvurdering i FORCE Technology og bad om en løsning, som sikrede, at NKT Cables kunne levere den dokumentation, der kræves ifølge standarden EN 15804 ”Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer”.

FORCE Technology udviklede et softwarebaseret livscyklusvurderingsværktøj, som kan anvendes til at dokumentere og redegøre for miljøpåvirkningen af NKT Cables’ produkter. Værktøjet er baseret på livscyklustankegangen (LCA) og kan ud over dokumentation af de nuværende miljøpåvirkninger anvendes i forbindelse med design og optimering og både nye og eksisterende produkter. 

En væsentlig funktion ved værktøjet er nemlig, at det er mulig at sammenligne miljøprofilen af forskellige produktdesigns. Værktøjet går derved skridtet videre og bliver et værdifuldt aktiv i forbindelse med produktudvikling. 

Brugervenlighed giver virksomheden ejerskab

Værktøjet er nemt at bruge og kræver ikke ekspertviden om LCA i almindelighed eller de mange specielle krav, der stilles i EN 15804. Det betyder, at NKT Cables selv kan bruge værktøjet i dagligdagen, f.eks. til at vise deres kunder, at byggevarerne overholder den gældende lovgivning. 

Det, at NKT Cables selv råder over og bruger værktøjet i hverdagen, betyder også at værktøjet, og altså miljø og bæredygtighed, bliver en integreret del af hverdagen og tankegangen. På den måde styrker værktøjet ligeledes NKT Cables egen vision om at sætte fokus på miljø i virksomheden.