Sinopec har udviklet et gasfelt med meget korrosivt gas og FORCE Technology hjalp virksomheden med at klare denne udfordring.

Sinopec, Kinas største producent og leverandør af raffinerede olie-, gas- og petrokemiske produkter ejer Puguang gasfeltet i Sichuan provinsen. Gasfeltet blev opdaget i 2003 og er blevet udviklet gennem de seneste år.

Gassen er meget korrosiv overfor de anvendte rørledninger og produktionsudstyr, på grund af et meget højt indhold af svolbrinte og kuldioxid.

Således udsat, har rørledninger en høj risiko for korrosionsangreb og en mulig risiko for lækager og eksplosioner. Følgelig, kræves mange korrosionstests og der er meget strenge krav til svejseprocedurer.

FORCE Technologys mangeårige erfaring med svejsning og korrosion gjorde at Sinopec valgte os som deres eksterne konsulent i dette meget krævende projekt.

Værdifuld information til udvikling af aggressive gasfelter

I 2008, hjalp FORCE Technology Sinopec med materiale- og svejseteknologi, hvilket omfattede besøg på stedet samt, undervisning, vurdering og konsulentbistand.

Hr. Wei, som øverste svejseingeniør i Sinopecs 10. entreprenørfirma (the Tenth Construction Company of Sinopec) og Teknisk leder på Puguang’s svejseprocedure-udviklingsprojekt for rør med lavt svovlindhold, siger: “FORCE Technology har lavet et godt stykke arbejde og de har iværksat grundlaget for relevant kompetence. 
 
Det er blevet bekræftet, at vor håndtering af sur service er korrekt for Puguang gasfeltet og vi har opnået så megen værdifuld information til brug for udvikling af andre aggressive gasfelter”.

Indtil nu, har materialet med lavt svovlindhold til rørledningen i Puguang Gasfeltet kørt sikkert i et år og ingen rørlækager er registreret.

I den nærmeste fremtid skal FORCE Technology forhåbentlig tage del i en lignende opgave i Dawan gasfeltet tæt på Puguang.