I marts 2013 åbnede det nye Danmarks Akvarium – Den Blå Planet – i Tårnby på Amager. Med en beliggenhed helt ud til Øresund og en anderledes arkitektur var der brug for at få indblik i vindens påvirkning af bygningen og de omkring-liggende udendørs arealer.

Da Danmarks Akvarium voksede ud af sine bygninger i Charlottenlund, flyttede det til Tårnby på Amager og blev til Den Blå Planet. 

I forbindelse med det nye byggeri blev FORCE Technology engageret af arkitekten til at beregne vindens strømninger omkring bygningen, der er formet som en hvirvelstrøm. Til det gjorde vi brug af Computational Fluid Dynamics (CFD) – computersimuleringer. En af de store fordele ved CFD er muligheden for hurtigt og effektivt at opnå detaljeret information om strømningsforholdene allerede i designfasen. 

Ved at fastlægge strømningsforholdene, herunder tryk- og hastighedsfelt, fås et godt grundlag for at diagnosticere uhensigtsmæssige strømningsforhold og afdække eventuelle behov for optimering.

For at få en komplet bestemmelse af vindens påvirkning foretog vi simuleringer ved forskellige vindhastigheder og i alt otte vindretninger, dækkende vinden 360 grader rundt om bygningen.

Optimeret tagkonstruktion

Et af formålene med at analysere strømningsforholdene med CFD var at bruge simuleringerne til at fastlægge vindlaster på bygningens facadeelementer i forbindelse med dimensioneringen af tagkonstruktionen.

Ved at kende de lokale vindlaster på bygningen var det muligt at optimere tagkonstruktionen med en reduktion i brugen af byggematerialer til følge.

Til gavn for de besøgende

Et andet formål var at bruge simuleringen til at afdække eventuelt kritiske forhold i forbindelse medvindmiljøet omkring bygningen og gøre det muligt at minimere generne for publikum på de udendørs arealer.