Innovationstjek fra FORCE Technology var startskuddet til, at Søebergs Frugtplantage på rekordtid startede en saftproduktion.

Saftproduktion af aroniabær

Dorthe og Hans Peter Søeberg havde i længere tid puslet med tanken om at etablere en saftproduktion i forbindelse med deres frugtplantage.

I 2001 tilplantede de arealerne med aroniabær. Aroniabærret er forholdsvis ukendt, men undersøgelser har vist, at bærret er et af de sundeste, man kan tænke sig, og det bær i verden, der har det højeste indhold af antioxidanter.

Innovationstjek identificerede indsatsområder

”Gennem Væksthuset blev vi henvist til Innovationsagenterne hos FORCE Technology”, fortæller ejer Dorthe Søeberg.

”Innovationstjekket identificerede to indsatsområder for vores tanker. En strategi- og markedsføringsdel og en procesteknisk del i forbindelse med opstart af en saftproduktion. Innovationsagenterne hjalp os med at søge en videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og så kom der gang i sagerne.

Med hjælp fra FORCE Technologys konsulenter fik vi lagt en strategi for vores forretning – og vi fik gennemgået hele processen med saftproduktionen. På grund af aroniabærrets store indhold af antioxidanter har vi valgt en meget skånsom produktionsproces. Det gav særlige udfordringer. Konsulenterne hjalp os med håndtering af hygiejnisk design, valg af udstyr og lokaleindretning, og vi fik samtidig gennemført en risikovurdering af det kommende produktionsapparat og procedurer. Alt i alt føler vi, at vi fik rigtig meget ud af den videnkupon, vi var tildelt”.

Det er kun begyndelsen

”Allerede nu sælger vi mere saft end forventet, og vi skal i gang med tilplantning, så vi kan imødegå den stigende efterspørgsel”, fortæller Dorthe Søeberg.

”Og det er kun begyndelsen; vi håber på at finde en teknisk løsning, så vi kan anvende restproduktet – pressekagen – fra saftproduktionen til et nyt produkt, for der sidder rigtig mange sunde aktivstoffer tilbage i skallerne”.