FORCE Technology er akkrediteret til certificering af online spil. Det giver danske udbydere mulighed for kommunikation uden sprogbarrierer, når deres online spil skal godkendes.

FORCE Technology har igennem mange år kontrolleret forskellige fysiske spil i henhold til den danske lovgivning. Vores kunder har primært været producenter og ejere af gevinstgivende spilleautomater, kasinoer, Danske Spil og Klasselotteriet. Det var derfor naturligt, at vi i forbindelse med den nye spillelov og legaliseringen af online spil  i 2012 valgte også at gå ind i online markedet.

Akkrediteringen

For at kunne certificere online spil skal man være godkendt af Spillemyndigheden. Kravet hertil er, at man er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i henhold til enten ISO 17020 (inspektion) eller ISO 17025 (prøvning og kalibrering).

Efter en nøje gennemgang af det regelsæt, som Spillemyndigheden har opstillet for online spil, besluttede vi at udvide vores akkreditering 9005, Inspektion af forlystelser og gasretur-systemer, til også at omfatte online spil.

Da alle udbydere af spil skal have deres certificering på plads i 2012, og Spillemyndighedens regelsæt først var på plads i april måned, har vi været under et stort tidspres for at få udvidet akkrediteringen.

Specielle krav til vores personale

Vi har allieret os med en ekstern samarbejdspartner, da vi ikke selv råder over personale, der er i besiddelse af alle de kompetencer, Spillemyndigheden stiller krav om.

Kompetencerne skal dække indtrængningstests, sårbarhedsprøvning og sikkerhed i forbindelse med hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og tvivlsomme pengetransaktioner.

Tryghed hos Spillehallen.dk

”Vi er glade for, at der nu er et dansk organ, der kan godkende online spil”, fortæller Country Manager og daglig leder Peter Bregnhøj Lauritzen, Spillehallen.dk.

”Vi er et datterselskab til Compugame-DAE A/S, der i mange år har fået godkendt de fysiske automater af FORCE Technology. Det betyder noget, at jeres inspektører ved, hvordan de fysiske spil fungerer, når de skal godkende online spil. Det letter processen. Med en dansk udbyder undgår vi sprogbarrierer, der kan komplicere processerne. Den personlige kontakt er vigtig, og med en dansk udbyder føler vi os trygge”.

Store forventninger til et marked i vækst

Indtil nu har vi gennemført inspektioner hos flere danske udbydere af online spil, og da den del af spillebranchen er i vækst, har vi store forventninger til fremtiden.