Efter brud på løftegrej øger undersøgelse fra FORCE Technology sikkerheden hos Maersk Oil.

Maersk Oil skulle forberede løftet af en bro, der går fra en borerig til en boreplatform. Broen løftes med en kran og wireslæng. Der bliver derfor udført visuel kontrol af wiren, og da den tilhørende kædering (master link) lægges ned på palletten igen, knækker den over i to dele.

”Wireslænget var nyt, da vi brugte det et halvt år tidligere til installation af broen, og i mellemtiden var det blevet opbevaret på en palle på platformen”, siger Jørgen Vestergård Sørensen fra Technical Department, Metallurgy & Standards hos Maersk Oil. ”Heldigvis skete der ikke noget, men hvis broen var forsøgt løftet, kunne den være faldet ned og have skadet nogen”, fortsætter han.

Kortlægning sikrer leverancer

”Vi fik undersøgt alt løftegrej, vi har modtaget fra den pågældende leverandør. Og som vores hovedleverandør af ikke-destruktiv og destruktiv kontrol undersøgte FORCE Technology over 1000 ringe for os, og undersøgelserne foregik både on- og offshore,”  siger Jørgen Vestergård Sørensen.

Det viste sig, at ringene havde en overraskende høj hårdhed til trods for, at de overholdt den gældende internationale standard. Der er nu via Dansk Standard sendt forslag til ændring af denne standard.

”FORCE Technology udførte detaljerede undersøgelser af kæderne, som bekræftede, at den høje hårdhed var årsagen til bruddene. Det resulterede i anbefalinger, vi skulle gå efter for at undgå revner i ringene og dermed få sorteret ringene med risiko fra.

Vi har nu også indført kontrol af nye leverancer af løftegrej på baggrund af disse undersøgelser, så vi undgår tilsvarende problemer i fremtiden”, slutter Jørgen Vestergård Sørensen fra Mærsk Oil.