Internationale krav til håndtering af flybrændstof i lufthavne, har bragt Shell-Statoil-Total I/S og FORCE Technology i et tæt samarbejde om kalibrering af måleudstyr i Københavns Lufthavn.

Påfyldning af flybrændstof

Et samarbejde, som nu betyder, at Shell-Statoil-Total er i stand til at levere en 100 % dokumentation for at de lever op til de stringente krav, som de internationale retningslinjer for fuel-håndtering foreskriver. 

”Retningslinjerne vi arbejder under, når det gælder kvalitetskontrol og procedurer for fuel-håndteringen i Københavns Lufthavn, er udarbejdet i internationalt regi og omfatter alle lufthavne verden over. Specifikt for målingerne på vores mobile og stationære anlæg har vi haft et behov for at få gennemført en verifikation og kalibrering i forhold til de meget skarpe krav, og at få en totalløsning for reparation og vedligeholdelse af vores udstyr. Hér har vi valgt at inddrage FORCE Technology”, fortæller driftschef Bent Mühring fra Shell-Statoil-Total i den københavnske lufthavn.

Måleevne i top

Sammen med Shell-Statoil-Total har FORCE Technology analyseret de omfattende krav i ”Guidelines for aviation fuel quality control and operating procedures for joint airport depots”, og udarbejdet en plan for hvordan verifikation og kalibrering skulle foregå.  

”FORCE Technology råder over referenceudstyr, hvis nøjagtighed i måleevne er fuldt ud på niveau med, hvad der kræves i den internationale guideline. Det er udstyr, der også anvendes til kalibrering af teknisk udstyr i Nordsøens oliefelter, som vi har videreudviklet så det passer til opgaven hos Shell-Statoil-Total. Og det er den ekspertise, vi har bragt i spil i Kastrup Lufthavn”, forklarer inspektør Lars Parmo fra FORCE Technology.

Total service

Shell-Statoil-Total har fået den vigtige dokumentation for, at deres håndtering af fuel er i overensstemmelse med de internationale krav, og ser med ro i sindet hen til fremtidige inspektioner. 

Foruden selve kalibreringen af fuel-selskabets dispensermåleudstyr, så har FORCE Technologys afdeling i Fredericia foretaget service og reparation af forskellige dele af målerne. En ordning Bent Mühring er godt tilfreds med. 

”Den serviceaftale vi har med FORCE Technology, gør mange opgaver nemmere i vores hverdag. Det er bekvemt at have én kontakt med den samlede ekspertise, som kan føre en kvalificeret dialog med os. Der kommer løbende regler og forordninger fra f.eks. EU, som kræver et indgående fagligt kendskab til området. Her er samarbejdet med FORCE Technology også givtigt”, siger Bent Mühring.

Shell Statoil Total
Shell-Statoil-Total har fået den vigtige dokumentation for, at deres håndtering af fuel er i overensstemmelse med de internationale krav, og ser med ro i sindet hen til fremtidige inspektioner. 

FAQ

Kalibrering af vandmålere og varmeenergimålere

Facilitet

Vandlaboratorium til test og typeprøvning af flowmålere

FT er førende inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere.