Den 14. juli 2012 brød containerskibet MSC Flamina i brand midt i Atlanten. FORCE Technology er involveret i opklarin-gen af brandårsagen, der stadig pågår her flere år efter.

Opklaringen af brandårsagen bliver fulgt med stor opmærksomhed af de involverede shippingselskabers forsikringsselskaber og skibets ejer.

I løbet af 2015 har FORCE Technology flere gange assisteret holdet af internationale brandinspektører, der står for efterforskningen. 

Vi har stået for det praktiske arbejde med at udtage prøver, måle op og analysere prøverne med avancerede metallurgiske metoder, bl.a. digital røntgen og 3D-scanning. 

Ofte har vi arbejdet på ad-hoc basis under personlig overværelse af eksperterne, der har gæstet vores laboratorier i sammenlagt flere uger.

Det har store konsekvenser, når et skib bryder i brand til søs. Derfor har det været en vigtig opgave for vores havarigruppe, da deres resultater kan bidrage til at opklare brandårsagen og sætte punktum i sagen.

Containerskib
Opklaringen af brandårsagen på containerskibet MSC Flamina er stadig i gang flere år efter.