Danfoss har i forbindelse med et IoT-udviklingsprojekt benyttet FORCE Technologys nyoprettede IoT TestSelv-faciliteter i Aarhus til at lave 2D-udstrålingsmålinger på en antenne i en af deres termostater.

Til dagligt arbejder Jesper Bruhn Hansen, R&D Engineer hos Danfoss, på udviklingsprojektet af den nye generation af termostater med indbygget trådløs funktionalitet.

Forhåndsvurdering af nyt produkt

Formålet for Danfoss med TestSelv-målingen var at eftervise retningen af antennes udstråling, så udviklingsteamet efterfølgende kan tilrette antennedesignet:

”Målingen har givet os en bedre fornemmelse af, i hvilken retning antennen sender effekten ud, og hvor det vil give den bedste oplevelse for vores kunder,” fortæller Jesper Bruhn Hansen.

Han påpeger, at for Danfoss er det vigtigt, at antennedesignet bliver designet så optimalt for deres kunder som muligt, så kunderne oplever, at den trådløse forbindelse er lige så robust, som det Danfoss er kendt for i deres produkters mekanik og elektronik. Målingsresultaterne har givet R&D-teamet vigtige input til, hvad der kan justeres i antennedesignet, så det færdige produkt bliver endnu bedre.

”IoT TestSelv-faciliteterne er for os en fin måde at lave forhåndsvurderinger på produktet på. Vi har allerede god erfaring med vores produkter, som vi bygger videre på. Ved at lave TestSelv-målinger i de tidligere udviklingsfaser, er vi bedre rustet til at lave den endelige test af produktet, når det er færdigudviklet,” siger Jesper Bruhn Hansen, R&D Engineer hos Danfoss.

Mere indflydelse og aktiv rolle

I FORCE Technologys IoT TestSelv-faciliteter kan man benytte måleudstyret til at lave egne testopstillinger og målinger. Jesper Bruhn Hansen sætter pris på den aktive rolle, som giver større indflydelse og effektivitet i testforløbet.

”Fordelen ved at bruge TestSelv-faciliteterne er, at vi er mere aktive i testforløbet og derved mere effektive. Ofte kræver det indgående kendskab til vores produkter, fx hvordan service-interfacet virker, for at lave testopstillingen og målingen,” fortæller Jesper Bruhn Hansen.

Skulle der opstå problemer, eller har man brug for at få afklaret spørgsmål undervejs i TestSelv-forløbet står FORCE Technologys eksperter klar til at hjælpe.

Økonomisk gevinst

TestSelv-faciliteterne giver god fleksibilitet for virksomhederne, som kan udføre testene, når det passer i deres projektforløb. Desuden er TestSelv en god måde at holde prisen på test og testudstyr nede.

”Det er oplagt, at virksomheder, der ikke har faciliteterne til at måle selv, kan drage fordel af at bruge FORCE Technologys TestSelv-faciliteter. FORCE Technology er et godt omdrejningspunkt, for ofte er det meget omkostningsfuldt at teste de her ting selv. For os er det en fordel, at vi ikke skal ud at investere i dyre måleinstrumenter. Udstyret skal jo også holdes vedlige,” udtaler Jesper Bruhn Hansen og tilføjer: ”Hvis man er helt ny på området, kan det være en god idé at være med i EMC Klubben eller IoT & Wireless Klubben, hvor man få noget brugbar grundviden.”

3 typer IoT TestSelv-tests

IoT TestSelv-faciliteter giver virksomhederne mulighed for selv at udføre prætest af deres produkter undervejs i produktudviklingen og sikrer et bedre trådløst produkt. Faciliteterne er tilgængelige for IoT og Wireless Klubbens medlemmer, og FORCE Technology tilbyder 3 typer IoT TestSelv-tests:

  • Test af immunitet overfor elektrostatiske udladninger (ESD)
  • Antennetilpasning – optimering af den trådløse rækkevidde
  • Måling af 2D antenneudstrålingsmønster – verificering af at antennedesignet har den ønskede trådløse rækkevidde.