FORCE Technology har løst opgaver for DSB inden for kalibrering af tryk-, kraft- og momentudstyr for mange af DSB’s interne afdelinger og adresser.

DSB – skaber sammenhæng siden 1847

DSB er en selvstændig statsligt ejet virksomhed, der drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB har kørt på de danske jernbaner siden 1847 og driver i dag bl.a. regionaltog i hele Danmark, S-togs nettet i Købehavn og omegn, samt togforbindelser til udlandet. 

DSB består af en modervirksomhed og en række selvstændige aktieselskaber. DSB har i dag ca. 7.800 medarbejdere, der dagligt betjener 500.000 rejsende. I 2013 blev der foretaget 185,1 mio. rejser med DSB i Danmark, mens S-togene i 2013 havde 109,2 mio. rejser. 

DSB’s formål er at bidrage til bæredygtig vækst og mobilitet i Danmark ved at sikre pålidelig togdrift og sammenhængende kollektiv trafik. Pålidelig togdrift er bl.a. afhængigt af præcist, pålideligt og kalibreret måleudstyr.

Valget af FORCE Technology til kalibrering af måleudstyr

DSB har selv været akkrediteret inden for kalibrering af mekanisk måleudstyr siden 1994 og har løst egne kalibreringsopgaver internt i DSB. Det udstyr, som DSB ikke selv har kunnet kalibrere, hovedsaligt elektronikudstyr, har virksomheden fået kalibreret af en ekstern operatører via en rammeaftale. 

Ud over de områder, som den eksterne operatør dækker, har afdelingen DSB Vedligehold, Mekanisk Kalibrering endvidere tilknyttet andre samarbejdspartnere på specifikke områder, herunder FORCE Technology. FORCE Technology har bl.a. løst opgaver inden for kalibrering af tryk-, kraft- og momentudstyr for mange af DSB’s interne afdelinger og adresser.

”Til nogle af opgaverne valgte vi FORCE Technology som leverandør af den grund, at de var de eneste akkrediterede på det specifikke område. Andre af opgaverne kunne leveres af flere laboratorier, men da vi jo i forvejen havde et godt samarbejde med FORCE Technology, valgte vi at købe disse ydelser samme sted”, fortæller Jan Larsen, der er Kalibreringsansvarlig i DSB Vedligehold, Mekanisk Kalibrering. 

Fin service og god rådgivning i FORCE Technology

Jan Larsen er tilfreds med de ydelser inden for kalibrering, FORCE Technology har leveret samt med den rådgivning, DSB har modtaget gennem samarbejdet: 

”Vi har altid, lige fra dag et, fået en meget fin service og rådgivning, hvis der var behov for det. Ligeledes har FORCE Technology været hjælpsom med at finde egnede løsninger, hvis de ikke selv kunne løse opgaven”, fortæller Jan Larsen og fortsætter ”selvfølgelig kan der være forskel på, om man kontakter laboratoriet i Vejen, Esbjerg eller Brøndby, men vi har altid fået den hjælp, vi kunne ønske os. Jeg ville ikke tøve med at anbefale mine kontakter, at søge vejledning eller købe ydelser hos FORCE Technology”.