Et grundigt tjek med det mekaniserede inspektionssystem, P-Scan, viste svenske Södra Cell, at deres anlæg var i fin stand.

På trækoncernen Södras fabrik i Mörrum havde mistanken om korrosionsangreb bredt sig. En lækage i et af de store såkaldte massetårne gjorde ikke mistanken mindre, og den kaldte på øjeblikkelig handling. 

Hvis korrosionen var så udbredt, at den ville forårsage yderligere lækager, så måtte anlægget lukkes ned i utide, hvilket ikke blot var besværligt, men også en væsentlig omkostning. Der måtte fakta på bordet, så den rigtige beslutning kunne træffes.

Store dimensioner 

”Vores anlæg gennemgår rutinemæssig service og vedligeholdelsesaktiviteter. Fordampningsanlægget skulle netop tages ud af produktion i sammenhæng med et planlagt vedligeholdsprogram, og en undersøgelse med et mekaniseret ultralydsystem kunne give os et billede af et eventuelt reparationsomfang. Vi vidste lige præcis, hvem vi skulle henvende os til, da FORCE Technology tidligere har demonstreret deres store kompetence inden for avanceret prøvning og P-Scan på vores anlæg”, fortæller projektansvarlig Leif Erlandsson fra Södra Cell Mörrum. 

En undersøgelse af industrianlægget, der fremstiller papirmasse, blev udvidet til også at omfatte et 36 meter højt massetårn med en diameter på 12 meter. Fordampningsanlægget var en smule mindre nemlig 5 meter i diameter og 15 meter højt. Betragtelige dimensioner at undersøge for skader, men ikke med et mekaniseret inspektionssystem som P-Scan.

Mekaniseret ultralydinspektion, P-Scan, er en effektiv måde at få dokumenteret tilstanden af sit produktionsanlæg.
Mekaniseret ultralydinspektion, P-Scan, er en effektiv måde at få dokumenteret tilstanden af sit produktionsanlæg.

Velegnet metode 

"P-Scan systemet er veldokumenteret og anerkendt og meget velegnet til at undersøge store arealer, hvorfor vi kun havde brug for at være nogle få dage på Södra Cell. Værket afholdt et planlagt vedligeholdelsesstop, men det havde ikke været nødvendigt for vores skyld. Skanningen viste, at der var en smule korrosion i anlæggene, men ikke så omfattende, at der skulle gøres noget ved det", fortæller teknisk direktør Hans-Ole Olsen fra FORCE Technology i Sverige.

Planlægge vedligehold 

Mekaniseret ultralydinspektion, P-Scan, er en effektiv måde at få dokumenteret tilstanden af sit produktionsanlæg. En del firmaer får foretaget skanningen med henblik på at planlægge vedligehold af anlægget, så de undgår nedbrud og stop i produktionen. 

”Vi udarbejder altid en rapport, som kan bruges til at udføre vedligehold efter. Kunderne kan udføre reparationerne, når det passer ind i deres planlægning, og det sparer dem for meget tid og mange ærgrelser”, siger Hans-Ole Olsen.

Minimale reparationer 

”FORCE Technology har leveret en yderst professionel inspektion og efterfølgende dokumentation af vores anlæg. Rapporten gav os et klart overblik over anlæggets tilstand, hvorfor vi ikke behøvede at foretage os yderligere på de undersøgte områder”, slutter Leif Erlandsson.