I takt med en voksende ordrebog havde Gazelle-virksomheden ATKI brug for nye redskaber til at afstemme forventningerne med kunderne. I et projektforløb med FORCE Technology fik ATKI indført skræddersyede redskaber, hvorved meget ekstraarbejde undgås.

Lysskilte med p-anvisninger, hastighedsmålinger og rejsetider på vejene er blot nogle af de produkter, den danske teknologivirksomhed, ATKI, står bag. ATKI er en Gazelle-virksomhed i rivende udvikling. Den øgede efterspørgsel efter at få ATKI’s teknologiløsninger indenfor trafikregistrering og trafikregulering til at lyse på de danske veje har betydet, at virksomheden i løbet af de sidste 11 år har udviklet sig fra at være et lille iværksætterfirma til en mellemstor virksomhed med 30 ansatte. Denne transformation har øget behovet for klarere aftaler med kunderne om opgaverne.

Behov for mere præcise krav

”Førhen var vi ikke helt skarpe på, om kravene for en opgave ændrede sig i forhold til det tilbud, vi havde givet til kunden,” fortæller ATKI’s administrerende direktør, Claus Mejby Nielsen.

Dette gav en del ekstra arbejde for at opfylde kundeforventninger, som ikke svarede til ATKI’s oprindelige opfattelse af opgaven. Derfor valgte ATKI at køre et projektforløb med hjælp fra FORCE Technology med fokus på kundedialogen – projektet var i øvrigt en Videnkupon sponseret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

”FORCE Technologys konsulent Carsten Jørgensen har været god til at møde virksomheden, der hvor vi var i vores projekt,” udtaler Claus Mejby Nielsen.

Indsatsen i projektet blev hurtigt rettet mod bedre kravspecifikationer og en bedre proces til at udarbejde disse, og i det hele taget at udvikle virksomhedens kompetencer på området. Ifølge Claus Mejby Nielsen har projektforløbet været givtigt:

”Nu kan vi lave tilbud lettere og hurtigere, fordi vi har tjeklister, som sikrer, at vi kommer igennem de relevante aktiviteter.” 

Brugbare redskaber – ikke bare en fin mappe på hylden

Der findes mange retningslinjer og tekstbøger på området, men som Claus Mejby Nielsen understreger: ”Policies kan man nemt indføre, men i bund og grund er det vigtigt at få redskaber, som vi kan bruge, fremfor at de blot står i en mappe på hylden.”

Netop det med de brugbare redskaber har været et fælles tankesæt for ATKI og FORCE Technology hele vejen gennem projektet.

Resultatet

”Samarbejdet med FORCE Technology har gjort, at vi nu har fået redskaber til at bryde projektet ned i delelementer og få defineret hvem, der gør hvad og hvornår – også overfor vores underleverandører,” siger Claus Mejby Nielsen og fortsætter: ”I dag har vi en mere bevidst overlevering af viden – også internt i virksomheden. Desuden er vores processer mere formaliserede, og vi har tjeklister, der hjælper os til at komme hurtigere gennem processerne.”