36 stempler på en af Scandlines Danmark A/S´ færger stod til udskiftning iflg. den tekniske servicemanual. FORCE Technology hjalp med at få manualen ændret, og derved undgik Scandlines Danmark A/S omgående udskiftning af stemplerne.

En af Scandlines Danmark A/S´ færger, der sejler på ruten mellem Helsingør og Helsingborg, fik undersøgt stemplerne under et planlagt vedligehold af hovedmotorerne. Motorproducenten Wärtsilä har udgivet servicemanualer med instruktioner om, hvornår forskellige komponenter skal udskiftes baseret på antallet af driftstimer, og iflg. manualen skulle stemplerne skiftes nu - men:

Stemplerne holder længere

Vi havde selv undersøgt stemplerne på færgen efter motorfabrikantens servicebulletin. Selvom driftstimetallet i bulletinen var overskredet, opfyldte stemplerne alle øvrige kriterier, og vi mente derfor, de var ”så gode som nye”, udtaler driftsinspektør Kurt Sinnerup fra Scandlines Danmark A/S.

”Derfor tog jeg fat i FORCE Technology, fordi I har hjulpet mig i mange sager om materialer tidligere – jeres høje faglige ekspertise vægter jeg meget højt. Desuden ved vi, at vores modparter lytter til jer. Sammen tog vi fat i Wärtsilä med vores fælles dokumentation”, siger Kurt Sinnerup.

Ny manual: længere levetid

Asger Reinholdt, Account Manager Service Sales fra Wärtsilä Danmark A/S siger, ”Når stempler ligger inden for de givne normer og standarder, skal de ikke udskiftes. Dette fremgik ikke entydigt af vores tekniske servicemanual, men blev efterfølgende konkretiseret og verificeret af vores finske moderselskab”.

Wärtsiläs servicemanual er nu ændret til alles tilfredshed. Og Kurt Sinnerup tilføjer: ”Vi endte med at få medhold, så de 36 stempler ikke skulle udskiftes lige nu. Det har sparet os for mange penge og besværligheder”.