Danisco fik lavet en livscyklusvurdering af deres nye produkt blødgøreren SOFT-N-SAFE, for at få dokumenteret produktets indflydelse på miljøet.

SOFT-N-SAFETM er en biologisk nedbrydelig blødgører, som er produceret ud fra eddikesyre og fuldhærdet castorolie, der udvindes fra castorplantens frø. Produktet kan anvendes til at gøre plastprodukter bløde og fleksible og kan erstatte phthalater som blødgører i blandt andet medicinsk udstyr og halvfabrikata til pharma. 

Læs mere om produktet SOFT-N-SAFETM

Produkter af en lidt anden sammensætning, men meget lig SOFT-N-SAFETM anvendes som tilsætningsstof i mange forskellige fødevarer, blandt andet chokolade og margarine.

For at dokumentere produktets indflydelse på miljøet valgte Danisco at få lavet en livscyklusvurdering (LCA) af SOFT-N-SAFETM. Livscyklusvurderingen blev foretaget i overensstemmelse med gældende ISO 14040 og 14044 standarder, og FORCE Technology varetog den eksterne evaluering af LCA-vurderingen. 

LCA-rapporten viste, at produktet, som et alternativ til de petroleumsbaserede produkter på markedet, har en lavere miljøpåvirkning og især udmærker sig ved:

  • Lavt bidrag til global opvarmning
  • Lave fossile udledninger
  • Lav vandforurening
LCA-rapporten er et vigtig dokumentationsredskab for Danisco i forbindelse med markedsføring af produktet, ligesom det kan anvendes i deres eget miljøregnskab samt i deres kunders miljøregnskaber af produkter hvor SOFT-N-SAFETM indgår.