Et lead auditor-kursus hos FORCE Technology, har givet Kvalitetssikringsleder Olga Korneva fra Aarsleff Rail de nødvendige kompetencer og værktøjer til at auditere virksomhedens underentreprenører.

”Det, at FORCE Technology har splittet deres lead auditor-kurser op i et grundmodul og efterfølgende fagmoduler gør, at man kan oparbejde en erfaring i auditering og dykke til bunds i standarden, så man virkelig kan gøre sig klar til selve fagmodulet og den efterfølgende eksamen”, siger kvalitetssikringsleder Olga Korneva, Aarsleff Rail A/S.

Virksomheden arbejder bl.a. med planlægning og gennemførelse af infrastrukturprojekter omkring det danske banenet. I den forbindelse er det nødvendigt at kunne auditere underentreprenører på et højt niveau for dermed at sikre kvaliteten og sikkerheden.

Nærværende og relevant lead auditor kursus

”Jeg havde brug for at få dybdegående viden om kvalitetsledelse og auditering af standarder. På den første del af kurset fik jeg grundlaget for at kunne auditere vores leverandører/underentreprenører. Jeg lærte kommunikationsteknikker, som jeg efterfølgende har gjort brug af i mange andre sammenhænge end ved audit. Inden min deltagelse på anden del af kurset nåede jeg at få erfaring i at auditere og få ro omkring dette arbejde, så jeg var klar til at tilegne mig ny viden” fortæller Olga Korneva.

”Underviserne var behagelige og øste ud af deres store viden. De gav uddybende eksempler fra deres hverdag som auditorer, hvilket gjorde, at kursusindholdet blev gjort nærværende og relevant – og tilpasset situationer fra min egen virksomhed”.

”Min deltagelse på kurserne har været en succes. Det har været fantastiske kurser, og jeg har fået så meget viden” slutter Olga Korneva.

Lead auditor kursus

Kursus

Lead auditor-kurser

Vi tilbyder modulopbyggede lead auditor-kurser i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Du kan kombinere grundmodulet med ét eller flere fagmoduler, alt efter hvilke typer af ledelsessystemer, du skal auditere.